Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 3/2021


Tretja redna številka TIP obsega 10 člankov. Slovenski tematski sklop z naslovom Izzivi pandemije Covida-19 pri oddaljenem delu, ki ga je uredil gostujoči urednik Marjan Hočevar, predstavi skozi 5 člankov rezultate konceptualnih in empiričnih zasnov nadaljnjega raziskovanja, ki v najširšem smislu nakazuje začasne preusmeritve h konkretni in akutni tematiki pandemije Covida-19. V ospredje člankov so postavljena na novo zastavljena vprašanja o razmerju med prostorom in družbo z vidika organiziranosti bivanja in dela, mobilnosti in migracij, urbanizma, okolijske problematike in izobraževanja.

Sklop petih angleških člankov pa analizira družbene značilnosti prvega spolnega odnosa pri dijakih v Sloveniji, recipročnost v dojemanju teleoskrbe znotraj diad neformalnih oskrbovalcev in starejših oseb, ocenjuje razmerja med pandemijo Covida-19 in težnjo globalizacije (GLO) in deglobalizacije (de-GLO), povezavo med migracijami in džihadskim terorizmom v Evropi ter prostorske konflikte v ljubljanski Rožni dolini.

 

Tematski sklop: IZZIVI PANDEMIJE COVIDA-19 PRI ODDALJENEM DELU

 

Marjan HOČEVAR, Samo PAVLIN: IMPLIKACIJE PANDEMIJE COVIDA-19 IN RAZLIČNIH OBLIK TELEDELA TER MOBILNEGA DELA ZA RAZVOJ SOCIOLOŠKEGA RAZISKOVANJA (UVODNIK)

Marjan HOČEVAR: »NA DELU, DOMA«: UČINKI PANDEMIJE COVIDA-19 NA PROSTORSKO-ČASOVNO ORGANIZACIJO DOMA IN DELA

Primož MEDVED: PANDEMIJA, TELEDELO IN PREOBRAZBA PARADIGME TRAJNOSTNEGA URBANIZMA

Matjaž URŠIČ: PANDEMIJA COVIDA-19 KOT NADALJEVANJE PROCESOV FLEKSIBILIZACIJE IN PREKARIZACIJE DELOVNIH RAZMER ZA KREATIVNE POKLICE V SLOVENIJI

Simona ZAVRATNIK: MIGRANTI IN MIGRANTSKO DELO V ČASU PANDEMIJE

Samo PAVLIN: PANDEMIJA COVIDA-19 KOT POVOD ZA SPREMEMBE RAZVOJA KOMPETENC V SVETU DELA IN VISOKEM ŠOLSTVU

 

Članki

 

Alenka ŠVAB, Tina KOGOVŠEK, Roman KUHAR: ZNAČILNOSTI PRVEGA SPOLNEGA ODNOSA PRI SREDNJEŠOLCIH IN SREDNJEŠOLKAH
V SLOVENIJI

Simona HVALIČ-TOUZERY, Kaja SMOLE-OREHEK, Vesna DOLNIČAR: PROUČEVANJE RECIPROČNOSTI V DOJEMANJU TELEOSKRBE ZNOTRAJ DIAD NEFORMALNIH OSKRBOVALCEV IN STAREJŠIH OSEB

Marjan SVETLIČIČ: COVID-19; OTROK GLOBALIZACIJE ALI MATI DEGLOBALIZACIJE?

Dario KUNTIĆ, Martina MIHALINČIĆ: MIGRACIJE IN DŽIHADSKI TERORIZEM V EVROPI

Klemen PLOŠTAJNER, Hajdeja IGLIČ: ZGOŠČEVANJE, RENTA IN UPORABNA VREDNOST: PROSTORSKI KONFLIKTI V LJUBLJANSKI ROŽNI DOLINI

 

PRIKAZI, RECENZIJE

Sabrina P. Ramet: Nonconformity, Dissent, Opposition, and Resistance in Germany, 1933–1990: The Freedom to Conform (Jochen Töpfer)

Rudi Rizman: Družba in politika v času retrotopije – Teme iz politične sociologije (Blaž Vrečko Ilc)

AVTORSKI POVZETKI

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. november 2021 | v kategoriji: TiP