Teorija in praksa 2 (2018)


Članki

Jure Spruk: ABSOLUTIZEM IN TRG: LUTROVO POJMOVANJE POSVETNE OBLASTI

Marko Ruperčič, Janja Hren, Andrej Kohont: RAZVOJ KOMPETENC, PRIDOBLJENIH S ŠTUDENTSKIM DELOM

Marko Lah: ZAČETKI TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA

Gregor Tomc: SILA SOCIALNOSTI V LUČI SOCIOLINGVISTIKE IN SOCIOLOGIJE JEZIKA

Petrus Ana Andung, Dian Wardiana Sjuchro,  Aloysius Liliweri, Purwanti Hadisiwi: TELEVIZIJA KOT SIMBOLNA KULTURA: MEDIJSKA ETNOGRAFSKA ŠTUDIJA OBMEJNIH SKUPNOSTI NA MEJI MED INDONEZIJO IN VZHODNIM TIMORJEM

Endang Larasati, Lilin Budiati: IMPLEMENTACIJSKA ANALIZA POLITIKE PROGRAMA “GERBANG HEBAT” ZA PREPRECEVANJE REVŠČINE IN BREZPOSELNOSTI V MESTU SEMARANG

Boris Cizelj, Fazi Mehmet Gökgöz: LEGITIMNOST LOBIRANJA

Tematski sklop: Digitalni podatki, migracije in varnost

Dagmar Radin and Leslie Hossfeld: UVODNIK

Đana Luša, Florijan Bašić, Bruno Rukavina: EVROPSKA MIGRACIJSKA KRIZA: POLITIČNI DISKURZ, KONSTRUKCIJA STEREOTIPOV IN SEKURITIZACIJA MIGRACIJ NA UNIVERZI V ZAGREBU

Gina Rico Mendez, Arthur G. Cosby, Somya D. Mohanty: OBAMACARE NA TWITTERJU: SPLETNA POLITIČNA PARTICIPACIJA IN NJENI UČINKI NA POLARIZACIJO

Viktorija Car, Marijana Musladin: DIGITALNI AKTIVIZEM IN VARNOST LJUDI: DVA PRIMERA RAZKRIVANJA INFORMACIJ NA HRVAŠKEM

Lidija Kos-Stanišić, Emil Čančar, Josh Richardson: TRANSMIGRANTI V MEHIKI: ŠTUDIJA PRIMERA JAVNE POLITIKE IN SPLETNE KOMUNIKACIJE MED SREDNJEAMERIŠKO BEGUNSKO KRIZO LETA 2014 V MEHIŠKEM KONTEKSTU

Prikazi, recenzije

Frane Adam (ur.): Slovenia: Social, Economic and Environmental Issues (Barbara Tomšič) 

Ralph Tench, Dejan Verčič, Ansgar Zerfass, Angeles Moreno, Piet Verhoeven: Communication Excellence: How to Develop, Manage and Lead Exceptional Communications (Jasmina Roškar)

Bronislaw Malinovski: Argonavti zahodnega Pacifika (Karmen Šterk)

 Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. julij 2018 | v kategoriji: TiP