Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 1/2022


Letošnja prva številka revije Teorija in praksa obsega 5 angleških in 3 slovenske članke ter dve recenziji knjig. Vabljeni k prebiranju znanstvenih besedil o vlogi države pri zaščiti temeljnih človekovih pravic in svoboščin, o učinkih potrošništva na politično kulturo ter o povezavi med pozitivnimi in obremenjujočimi izkušnjami v otroštvu in šolskim uspehom pri mladih v Sloveniji, o nemoči feminizma,...

Članki

 

ANG

Danica FINK-HAFNER, Tamara DAGEN: RAZPRAVA O RAZMERJU MED ZNANSTVENIKI IN PRAKTIKI NA VISOKOŠOLSKEM POLJU

Jure SPRUK: VLOGA DRŽAVE PRI ZAŠČITI TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN

Matjaž NAHTIGAL: REFORMA POGODBE O VESOLJU IN DOLGOTRAJNO TRAJNOSTNO RAZISKOVANJE VESOLJA

Emre ÇAKIRDİKEN: POPULIZEM IN POTROŠNIŠKA DRUŽBA: UČINKI POTROŠNIŠTVA NA POLITIČNO KULTURO 

Hajdeja IGLIČ: POZICIONIRANJE V POLITIČNEM PROSTORU IN MOBILIZACIJSKI POTENCIAL DISKUSIJSKIH OMREŽIJ

SLO

Metka KUHAR, Gaja ZAGER KOCJAN: POVEZANOST MED OBREMENJUJOČIMI IN POZITIVNIMI IZKUŠNJAMI V OTROŠTVU TER ŠOLSKIM USPEHOM PRI MLADIH V SLOVENIJI

Damjan MANDELC, Vanja GAJIĆ: ODNOS VEČINSKEGA PREBIVALSTVA DO PRISELJENSKIH SKUPNOSTI: CELJE IN PRISELJENCI ALBANSKE NARODNOSTI

Jure PERPAR: NEMOČ FEMINIZMA

 

PRIKAZI, RECENZIJE

Thomas Picketty: Kapital in ideologija (Capital and Ideology) (Andrej Kirn)

Mickaël Labbé: Zavzemimo prostor: Proti arhitekturi prezira (Klemen Ploštajner)

AVTORSKI POVZETKI

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. maj 2022 | v kategoriji: TiP