Teorija in praksa 1 (2017)


Demokracija in kriza reprezentacije

Žiga VODOVNIK: OTOŽNI TON DEMOKRACIJE

Blaž VREČKO ILC: RASIZEM IN KRIZE POLITIČNEGA PREDSTAVNIŠTVA AMERIŠKE REPUBLIKE – OD GENEZE REPUBLIKE DO FENOMENA TRUMP

Žiga VODOVNIK: IZGUBLJENO S PREVODOM: IZVIRNI POMEN DEMOKRACIJE

Cirila TOPLAK: KRIZA POLITIČNEGA PREDSTAVNIŠTVA IN NOVI POMENI DRŽAVLJANSTVA PO PROTESTIH V MARIBORU LETA 2012

Marinko BANJAC: E-PARTICIPACIJA KOT TEHNOLOGIJA DRŽAVLJANSTVA

Članki

Monika KALIN GOLOB, Anton GRIZOLD: OBRAMBNA PRVINA NACIONALNE VARNOSTI SLOVENIJE V PRIMEŽU OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE SLUŽBE, POLITIKE IN MEDIJEV

Liliana BROŽIČ, Mojca PEŠEC: ŽENSKE V OBOROŽENIH SILAH – PRIMER SLOVENSKE VOJSKE

Ksenija VIDMAR HORVAT: PERIFERNE VIZIJE: GRŠKA DOLŽNIŠKA DRAMA IN EVROPSKI SUBJEKT PO KRIZI

Peter STANKOVIĆ: ZNOVA KUL? PODOBE KAJENJA V NOVIH TELEVIZIJSKIH SERIJAH

Maja PUCELJ, Adil JUSIĆ, Ana HAFNER in Jožica ČEHOVIN ZAJC: KAKO ISLAMSKA DRŽAVA INTERPRETIRA PRAVICE ŽENSK V ISLAMU IN ISLAMSKEM PRAVU

Prikazi, recenzije

Emile Durkheim: Moralna vzgoja: kurz iz sociologije na Sorbonni leta 1902/03 (Sergej Flere)

Michel Foucault: Družbo je treba braniti: predavanja na Collège de France (1975-1976) (Matija Jan)

Carole Pateman: Spolna pogodba (Deja Crnović)
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. marec 2017 | v kategoriji: TiP