Teorija in praksa 1/2020


Letošnja prva redna številka revije Teorija in praksa obsega 8 slovenskih in tri angleške članke ter dve recenziji knjig. Vabljeni k prebiranju znanstvenih besedil o poročanju media Sputnik News, o vzponu avtoritarnega populizma, manjšinskih vladah, Magni carti ter demenci, o Naturi 2000 in še čem... 

Članki

SLO

Marjan MALEŠIČ: POROČANJE MEDIJA SPUTNIK NEWS IN ODZIV NANJ V KONTEKSTU STRATEŠKEGA KOMUNICIRANJA MED RUSKO FEDERACIJO IN EVROPSKO UNIJO

Neven POLAJNAR, Igor LUKŠIČ: AVTORITARIZEM V KONTEKSTU NEOLIBERALNE GLOBALIZACIJE: VZPON AVTORITARNEGA POPULIZMA

Drago ZAJC: RACIONALNOST OBLIKOVANJA MANJŠINSKIH VLAD …

Jure SPRUK: POLITOLOŠKA INTERPRETACIJA MAGNE CARTE: K RAZUMEVANJU POLITIČNE RAZSEŽNOSTI DOKUMENTA

Marjan SMRKE: DRUŽBENE DILEME V ILIADI

Barbara KOPAČ, Boštjan UDOVIČ: JEZIKOVNOSTILNE RAZLIKE IN SORODNOSTI V GOVORU RUSKEGA IN SLOVENSKEGA POLITIKA

Peter SEKLOČA: OHRANJANJE ZAUPANJA V MREŽNI JAVNI SFERI: PROBLEM JAVNIH FORUMOV IN PERSONALIZACIJA NOVIC

Zlata FELC, Brina FELC, Mojca OSET, Urška ANTOLIN, Marijana KOLENKO: POZNAVANJE DEMENCE MED MLADOSTNIKIV STARAJOČI SE DRUŽBI: PILOTNA ŠTUDIJA

 

ANG

Marjan SVETLIČIČ: OD RDEČE DO RUMENE NEVARNOSTI: RESNIČNOST IN STRAHOVI KITAJSKEGA VZPONA V ZGODOVINSKEM OKVIRU

Aleksandar ŠOBOT, Andrej LUKŠIČ: ZAVAROVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NATURE 2000: IZZIVI IN REŠITVE

Peter KUMER: SAMOUPRAVLJANJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST V POSTSOCIALISTIČNEM MESTU: NASPROTJA MED NAČRTOVANIMI IN SAMONIKLIMI KULTURNIMI SOSESKAMI

 

PRIKAZI, RECENZIJE

McKenzie Wark: Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena (Lea Kuhar) 

Yuval Noah Harari: Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena (Nejc Pulko)


AVTORSKI POVZETKI

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. april 2020 | v kategoriji: TiP