Objava publikacije: Governance of Educational Trajectories in Europe – Pathways, Policy and Practice


GOETE-bookPri založbi Bloomsbury Academic je izšla nova knjiga z naslovom "Governance of Educational Trajectories in Europe – Pathways, Policy and Practice", pri kateri sta sodelovali dve članici Centra za socialno psihologijo, Mirjana Ule in Andreja Živoder, z dvema poglavjema. Knjiga je nastala na podlagi triletnega raziskovalnega dela v okviru evropskega raziskovalnega projekta GOETE (7FP).

Knjiga analizira izobraževalne poteke mladih v 8 evropskih državah: na Finskem, v Franciji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem, Poljskem, v Sloveniji in v Združenem kraljestvu. Poglavja raziskujejo interakcije med strukturnimi in institucionalnimi konteksti izobraževalnih potekov ter individualnimi pomeni, ki jih mladi pripisujejo izobrazbi in strategijami, ki jih sprejemajo pri soočanju z izobraževalnimi zahtevami. Knjiga analizira tudi procese odločanja posameznih učenk_cev in jih jasno umešča v socialne kontekste njihovih družin, lokalnih šol, nacionalnih izobraževalnih sistemov in socialne države, pa tudi v transnacionalnih politične kontekste.

Knjiga analizira izobraževalne neenakosti na podlagi primarne, mednacionalne raziskave in sistematične analize različnih tem. Ker je vsako poglavje napisano v soavtorstvu dveh ali več avtoric_jev iz različnih držav, knjiga presega običajno prakso, kjer vsako poglavje temelji na posamezni državi in ponuja obogaten vpogled v primerjalno teorijo in raziskovalne metode. Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. junij 2016 | v kategoriji: Obvestila