O uporabi podčrtaja


Na podlagi dejstva, da smo članice CSP, aktivne v visokošolskem in raziskovalnem polju, avtorizirane za govor z močjo, je pomembno, da govorimo neizključujoče in v solidarnosti, predvsem pa na način, ki prepoznava živete realnosti, torej da govorimo jezik, ki (še) ni avtoriziran, ravno zato da se v polju vednosti odpirajo prostori boja za legitimacijo relativno utišanih oziroma da se preko izkoristka in naslonitve na pripadajočo simbolno moč institucionalizirane vednosti krepijo tisti govori, ki so izven institucionaliziranih prostorov produkcije vednosti že prisotni. 

CSP se tako zavzema za rabo podčrtaja, ki - v nasprotju z relativno uveljavljeno poševnico - presega spolni binarizem jezika. Poševnica namreč ponazarja prostor dveh medsebojno izključujočih jezikovnih spolno zaznamovanih pozicioniranosti (tj. ali moški ali ženski spol), medtem ko podčrtaj prepoznava, odpira in vpeljuje prostor za vse spolne končnice, ki še niso slovnično normirane in kot tak prepoznava in vzpostavlja prostor pluralnosti spolov onstran hegemonega spolnega binarizma.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. december 2015 | v kategoriji: Obvestila