Skoči do osrednje vsebine

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

O centru

Center od leta 1968 dalje sistematično izvaja projekt Slovensko javno mnenje, najširšo longitudinalno družboslovno empirično raziskavo v Sloveniji, ki ostaja eden temeljnih vir podatkov slovenskih družboslovcev. Center izvaja raziskave s področja socialne stratifikacije in mobilnosti, migracij, političnega javnega mnenja, volilnih procesov in političnih strank, raziskave razširjenosti množičnih medijev ipd. S projektom SJM je center vključen v mednarodne komparativne programe kot npr. International Social Survey Program, World Value Survey, European Social Survey in druge. Poleg teh raziskav Center izvaja še številne druge, tudi telefonske.

Domača stran centra

Slovensko javno mnenje

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025

Evropska družboslovna raziskava (ESS - European Social Survey)

Vodja projekta na FDV: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2027

Slovensko javno mnenje

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2019

ESS v okviru MRIC UL - samo materialni stroški od 2016

Vodja projekta na FDV: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2011 - 31. december 2020

CRP V5-2337 Stanovanjska oskrba v Sloveniji: družboslovna anketa o stanju in trendih - MSP

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2024

Stanovanjska oskrba v Sloveniji: družboslovna anketa o stanju in trendih

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 31. december 2024

Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024

Mlada raziskovalka Ana Jagodic

Vodja projekta na FDV: asist. Ana Jagodic | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2022

Next Generation EU

Vodja projekta na FDV: viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. marec 2024 - 1. marec 2026

EU/H2020: SUSTAIN-2, Next Steps in Securing the Sustainability of the European Social Survey

Vodja projekta na FDV: znan.sod.dr. Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. marec 2024

MP/ESS: ERIC II - European Social Survey

Vodja projekta na FDV: znan.sod.dr. Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2025

EU/H2020: SUSTAIN - European Social Survey Sustainability

Vodja projekta na FDV: znan.sod.dr. Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 30. september 2018

E-dokumenti

Potem, ko je CJMMK v zadnjih letih izdal 14 knjig v seriji Dokumenti SJM, smo se glede na nove možnosti in potrebe odločili, da s knjižno linijo publikacij nadaljujemo, da pa ji ob možnostih, ki jih ponuja sodobna informacijska tehnologija in razvite internetne komunikacije, dodamo še posebno paralelo: E-dokumenti SJM.

Publikacije

Seznam publikacij CJM od leta 1987 naprej...

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Kardeljeva ploščad 5
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

telefon: 01 5805 105
faks: 01 5805 104
e-pošta: cjmmksjm@fdv.uni-lj.si