Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

O centru

Center od leta 1968 dalje sistematično izvaja projekt Slovensko javno mnenje, najširšo longitudinalno družboslovno empirično raziskavo v Sloveniji, ki ostaja eden temeljnih vir podatkov slovenskih družboslovcev. Center izvaja raziskave s področja socialne stratifikacije in mobilnosti, migracij, političnega javnega mnenja, volilnih procesov in političnih strank, raziskave razširjenosti množičnih medijev ipd. S projektom SJM je center vključen v mednarodne komparativne programe kot npr. International Social Survey Program, World Value Survey, European Social Survey in druge. Poleg teh raziskav Center izvaja še številne druge, tudi telefonske.

Domača stran centra

Mlada raziskovalka Ana Jagodic

Nosilec projekta: asist. Ana Jagodic | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2022

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

Nosilec projekta: asist. Otto Gerdina | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

EU ESS-H2020/SUSTAIN-2, Next Steps in Securing the Sustainability of the European Social Survey

Nosilec projekta: znan.sod.dr. Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2022

MP/ESS: ERIC II - European Social Survey

Nosilec projekta: znan.sod.dr. Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2021

E-dokumenti

Potem, ko je CJMMK v zadnjih letih izdal 14 knjig v seriji Dokumenti SJM, smo se glede na nove možnosti in potrebe odločili, da s knjižno linijo publikacij nadaljujemo, da pa ji ob možnostih, ki jih ponuja sodobna informacijska tehnologija in razvite internetne komunikacije, dodamo še posebno paralelo: E-dokumenti SJM.

Publikacije

Seznam publikacij CJM od leta 1987 naprej...

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Kardeljeva ploščad 5
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

telefon: 01 5805 105
faks: 01 5805 104
e-pošta: cjmmksjm@fdv.uni-lj.si