Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

O centru

Center od leta 1968 dalje sistematično izvaja projekt Slovensko javno mnenje, najširšo longitudinalno družboslovno empirično raziskavo v Sloveniji, ki ostaja eden temeljnih vir podatkov slovenskih družboslovcev. Center izvaja raziskave s področja socialne stratifikacije in mobilnosti, migracij, političnega javnega mnenja, volilnih procesov in političnih strank, raziskave razširjenosti množičnih medijev ipd. S projektom SJM je center vključen v mednarodne komparativne programe kot npr. International Social Survey Program, World Value Survey, European Social Survey in druge. Poleg teh raziskav Center izvaja še številne druge, tudi telefonske.

Domača stran centra

ZNANSTVENA KNJIŽNICA

Nosilec projekta: redni profesor Niko Toš | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2018

MLADI RAZISKOVALEC May Doušak

Nosilec projekta: docent Mitja Hafner-Fink | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 30. september 2019

SHARE- Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, skupaj z IER, ki so nosilci za Evropo (v okviru DODATNEGA infrastrukturnega programa), ARRS

Nosilec projekta: docent Slavko Kurdija | Trajanje projekta: 1. januar 2011 - 31. december 2014

EU/H2020: SUSTAIN - European Social Survey Sustainability

Nosilec projekta: znanstveni sodelavec Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. marec 2018

EU/H2020: SERISS - Synergies or Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences

Nosilec projekta: znanstveni sodelavec Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. julij 2015 - 30. junij 2019

EU/ESS: ERIC - European Social Survey - European Research Infrastructure Consortium

Nosilec projekta: znanstveni sodelavec Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. december 2013 - 31. maj 2019

EU/LLP/Leonardo: NoBoMa - NoBordersManual in elderly care to promote mobility, international lifelong learning and transfer of competences in Eastern, Central and South-Eastern Europe

Nosilec projekta: redni profesor Niko Toš | Trajanje projekta: 1. oktober 2011 - 30. september 2013

E-dokumenti

Potem, ko je CJMMK v zadnjih letih izdal 14 knjig v seriji Dokumenti SJM, smo se glede na nove možnosti in potrebe odločili, da s knjižno linijo publikacij nadaljujemo, da pa ji ob možnostih, ki jih ponuja sodobna informacijska tehnologija in razvite internetne komunikacije, dodamo še posebno paralelo: E-dokumenti SJM.

Publikacije

Seznam publikacij CJM od leta 1987 naprej...

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Kardeljeva ploščad 5
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

telefon: 01 5805 105
faks: 01 5805 104
e-pošta: cjmmksjm@fdv.uni-lj.si