Center za primerjalnopravne raziskave

  • Center za primerjalnopravne raziskave

O centru

Usmeritev raziskovalnega dela centra je interdisciplinarna ter združuje strokovnjake in raziskovalce s področja primerjalnega korporacijska prava, primerjalnega korporacijskega upravljanja, prava EU, delničarskega prava, delovnega in socialnega prava ter prava za novinarje. Glavni cilji centra so razvijanje izhodišča ter podlag za vladne strategije in zakonodajne postopke ter izhodišč za pedagoški proces na Fakulteti za družbene vede.

TAP Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji

Nosilec projekta: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU

Nosilec projekta: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018

Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Nosilec projekta: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. julij 2014 - 30. junij 2017

Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize

Nosilec projekta: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije

Člani

Pridruženi člani:
Luka Đekić
Petra Podobnikar
Til Rozman