Center za primerjalnopravne raziskave

  • Center za primerjalnopravne raziskave

O centru

Usmeritev raziskovalnega dela centra je interdisciplinarna ter združuje strokovnjake in raziskovalce s področja primerjalnega korporacijska prava, primerjalnega korporacijskega upravljanja, prava EU, delničarskega prava, delovnega in socialnega prava ter prava za novinarje. Glavni cilji centra so razvijanje izhodišča ter podlag za vladne strategije in zakonodajne postopke ter izhodišč za pedagoški proces na Fakulteti za družbene vede.

TAP Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji

Nosilec projekta: prof.dr. Rado Bohinc | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Sodelovanje

Povezave

Dokumenti in publikacije

Člani