Skoči do osrednje vsebine

Začetek projekta »S transparentnostjo do enakosti plač po spolu« (STEP)


Na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov smo v decembru 2022 pričeli z izvajanjem projekta »STEP«.

Glavni namen projekta je povečanje transparentnosti plačil in zmanjšanje plačne vrzeli med spoloma v Sloveniji. V okviru projekta bomo analizirali ovire in priložnosti za sistemske spremembe, ki bi pripomogle k povečanju transparentnosti na področju plač, pregledali prakse držav EU, ki na tem področju prednjačijo in pripravili predlog in akcijski načrt za implementacijo Direktive o transparentnosti plačil v Sloveniji.

Ne glede na to, da se je Slovenija zavezala k spoštovanju načela »enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti ne glede na spol« se to načelo v praksi ne uresničuje. Ena od pomanjkljivosti, ki upočasnjuje zmanjševanje razlik v plačah in dohodkih med spoloma, je netransparentnost plač (pomanjkanje podatkov o plačah in njihovih elementih, ki bi omogočali podrobnejše analize na ravni delovnih mest pri delodajalcih).

V raziskovalnem projektu bomo v Sloveniji prvič analizirali delovanje sistema državne in javne uprave na področju spremljanja plačne vrzeli. Analizirali bomo relevantne in zakonske in podzakonske akte, opravili intervjuje in fokusne skupine med ključnimi akterji na makro in mezo ravni. Prav tako bo opravljena prva primerjalna analiza sistemov transparentnosti plačil v drugih državah EU, kjer so ukrepi na področju transparentnosti plač že obvezni in predstavljajo primere različnih praks na tem področju. Raziskovalno delo bo osnova za pripravo predloga akcijskega načrta za implementacijo Direktive o transparentnosti plačil in priporočil za izvedbo posebnih ukrepov za zagotavljanje uresničevanja načela »enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti ne glede na spol« v praksi.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. februar 2023 | v kategoriji: Raziskovanje, Projekti, Nacionalni programi in projekti