Možnosti za desegmentacijo trga delovne sile


Povzetek raziskovalnega projekta

Projekt 'Možnosti za desegmentacijo trga delovne sile' naslavlja enega najtežjih razvojnih problemov v Sloveniji. Segmentacija trga delovne sile povzroča veliko rigidnost trga, hkrati pa vpliva tudi na neenak položaj posameznih socialnih skupin na njem. Posledica tega je težje prilagajanje gospodarstva na spreminjajoče se tržne razmere, kakor tudi neenakomerna porazdelitev bremen krize in brezposelnosti med posamezne kategorije aktivnega prebivalstva, ki so izpostavljene socialni izključenosti in se jim zmanjšuje socialna varnost.  

Cilj projekta je proučiti obseg segmentacije trga delovne sile, njegovo rigidnost, kakor tudi z njim povezane socialno izključenost in socialno varnost. Proučili bomo, v kolikšni meri so k temu prispevale krizne razmere in v kolikšni meri so te probleme s svojimi ukrepi zmanjševale oziroma povečevale politike zaposlovanja, izobraževanja, socialna in davčna politika ter ustrezne institucionalne ureditve teh področij. Posebna pozornost bo posvečena iskanju alternativnih rešitev oziroma ukrepom, ki bi zmanjšali segmentacijo trga delovne sile, ki bi povečali njegovo prožnost in bi hkrati prispevali tudi k povečevanju socialne vključenosti in socialne varnosti.  

Projekt obsega konceptualno analizo, analizo ustreznih podatkovnih baz, analizo političnih, evalvacijskih in institucionalnih dokumentov, analizo stališč socialnih partnerjev in političnih odločevalcev ter študijo primera. Usmerjen bo na obdobje krize ter na stanje v Sloveniji v primerjavi z izbranimi državami EU.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. januar 2015 | v kategoriji: Projekti