Skoči do osrednje vsebine

Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Vključevanje očetov v družinsko življenje

    S spodbujanjem vključevanja očetov v družinsko življenje vzpostavljamo bolj pravične in kakovostne odnose v zasebnih življenjih, na trgu dela in v celotni družbi. K doseganju tega cilja lahko odločilno prispevajo očetje sami z aktivnim prevzemanjem skrbi za otroke ter delodajalci in delodajalke z ustvarjanjem delovnega okolja, ki ima posluh, razumevanje in spoštovanje do starševstva - ne samo pri ženskah, temveč tudi pri moških.

  • Sindikati in trajnostni prehod

    Sindikati in trajnostni prehod

  • Sindikati in trajnostni prehod

Začetek projekta ADELANTE

6. september 2023 | Obvestila, Sodelovanje, EU in mednarodni pojekti, Raziskovanje, Projekti

Omemba knjige Towards a Global Core Value System in Doctoral Education v reviji Nature

14. februar 2023 | Obvestila, Povezave, Zbirke in revije, Mediji

Začetek projekta »S transparentnostjo do enakosti plač po spolu« (STEP)

6. februar 2023 | Raziskovanje, Projekti, Nacionalni programi in projekti

Začetek projekta EMPATH na FDV

1. februar 2023 | Sodelovanje, EU in mednarodni pojekti, Projekti

Na Centru preučujemo delo, ljudi in organizacije. Naš večdisciplinaren tim zanima, kako v sodobni spreminjajoči se ekonomiji in družbi delujejo trgi delovne sile, sistemi zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva, gospodarske, neprofitne in druge organizacije. Sodelujemo z odličnimi raziskovalci in raziskovalkami iz Slovenije in sveta. Kritični smo pri spoznavanju sprememb vezanih sodobne trende digitalizacije in globalizacije. Proučujemo ekonomske neenakosti in ospoljenost dela in ekonomije. Naši znanstveni rezultati imajo veliko praktično vrednost in smo cenjeni kot analitiki in svetovalci v podjetjih in drugih organizacijah, državnim in nevladnim ustanovam v Sloveniji in v mednarodnem okolju.

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2019

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

CRP V5-2266 S transparentnostjo do enakosti plač po spolu MDDSZ

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

S transparentnostjo do enakosti plač po spolu (STEP)

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

TAP J5-4581 Sindikati in trajnostni prehod: pričakovanja in paradoksi

Nosilec projekta: prof.dr. Urška Golob Podnar | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2025

Mlada raziskovalka Ana Marija Mustafai

Nosilec projekta: prof.dr. Klement Podnar | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2026

Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyOes by Addressing Toxic masculinity, patterns and beHaviour

Nosilec projekta: doc.dr. Jasna Mikić Ljubi | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. oktober 2024

Personal and household services in Central and Eastern European Countries: Improving working conditions and services through industrial relations

Nosilec projekta: doc.dr. Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. avgust 2022 - 31. julij 2024

MP/EUROFOUND: EIRO - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - EIRO Network of Correspondents

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. marec 2018 - 28. februar 2021