Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Vključevanje očetov v družinsko življenje

    S spodbujanjem vključevanja očetov v družinsko življenje vzpostavljamo bolj pravične in kakovostne odnose v zasebnih življenjih, na trgu dela in v celotni družbi. K doseganju tega cilja lahko odločilno prispevajo očetje sami z aktivnim prevzemanjem skrbi za otroke ter delodajalci in delodajalke z ustvarjanjem delovnega okolja, ki ima posluh, razumevanje in spoštovanje do starševstva - ne samo pri ženskah, temveč tudi pri moških.

Temeljni okvir dejavnosti centra je velika družbena sprememba, ki se v širši javnosti pogosto opredeljuje  kot  'prehod v družbo znanja'.  Center je naravnan na ugotavljanje socialnih podlag in posledic tega prehoda, kakor tudi na iskanje ustreznih politik in upravljavskih praks, ki ta prehod omogočajo ter odpravljajo njegove nezaželene socialne učinke. Znotraj tega okvira člani Centra preučujejo trg delovne sile, sisteme zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva; na mikro ravni tako dobičkonosne kot druge organizacije; poseben poudarek pa je na medsebojnemu prepletanju in učinkovanju obeh ravni: sistemske in organizacijske.

TP Uvajanje sodelavcev v organizacijo prek sodelovanja z akademskimi institucijami.

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Mlada raziskovalka Jasna Mikič

Nosilec projekta: asist. Jasna Mikić | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020

Mladi raziskovalec Marko Hočevar

Nosilec projekta: asist. Marko Hočevar | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020

EU/Employment and Social Innovation Programme: ARTUS-CEE - Articulation of the Trade Unions' Strategies on upward convergence of social standards in the enlarged European Union – voice of CEE countries

Nosilec projekta: asist.dr. Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. marec 2019 - 31. marec 2021

MP/EUROFOUND: EIRO - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - EIRO Network of Correspondents

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. marec 2018 - 28. februar 2021

EU/H2020: GTM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020