Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Vključevanje očetov v družinsko življenje

    S spodbujanjem vključevanja očetov v družinsko življenje vzpostavljamo bolj pravične in kakovostne odnose v zasebnih življenjih, na trgu dela in v celotni družbi. K doseganju tega cilja lahko odločilno prispevajo očetje sami z aktivnim prevzemanjem skrbi za otroke ter delodajalci in delodajalke z ustvarjanjem delovnega okolja, ki ima posluh, razumevanje in spoštovanje do starševstva - ne samo pri ženskah, temveč tudi pri moških.

Temeljni okvir dejavnosti centra je velika družbena sprememba, ki se v širši javnosti pogosto opredeljuje  kot  'prehod v družbo znanja'.  Center je naravnan na ugotavljanje socialnih podlag in posledic tega prehoda, kakor tudi na iskanje ustreznih politik in upravljavskih praks, ki ta prehod omogočajo ter odpravljajo njegove nezaželene socialne učinke. Znotraj tega okvira člani Centra preučujejo trg delovne sile, sisteme zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva; na mikro ravni tako dobičkonosne kot druge organizacije; poseben poudarek pa je na medsebojnemu prepletanju in učinkovanju obeh ravni: sistemske in organizacijske.

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2019

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

TP Primerjalno pravna analiza dnevnega in tedenskega počitka po koncu dnevnega in tedenskega delovnega časa

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. november 2020

TP Ovrednotenje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2015-2020

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 28. februar 2021

Mladi raziskovalec Tej Gonza

Nosilec projekta: Tej Gonza | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. september 2023

Mlada raziskovalka Barbara Duvnjak

Nosilec projekta: asist. Barbara Duvnjak | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. september 2024

Articulation of the Trade Unions x Strategies on upward convergence of social standards in the enlarged European Union – voice of CEE countries

Nosilec projekta: asist.dr. Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. marec 2019 - 28. februar 2021

MP/EUROFOUND: EIRO - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - EIRO Network of Correspondents

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. marec 2018 - 28. februar 2021

EU/H2020: GTM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020

MP/ILO: ILO-EC project on Industrial Relations and Inequalities

Nosilec projekta: asist.dr. Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. december 2016