Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Vključevanje očetov v družinsko življenje

    S spodbujanjem vključevanja očetov v družinsko življenje vzpostavljamo bolj pravične in kakovostne odnose v zasebnih življenjih, na trgu dela in v celotni družbi. K doseganju tega cilja lahko odločilno prispevajo očetje sami z aktivnim prevzemanjem skrbi za otroke ter delodajalci in delodajalke z ustvarjanjem delovnega okolja, ki ima posluh, razumevanje in spoštovanje do starševstva - ne samo pri ženskah, temveč tudi pri moških.

Temeljni okvir dejavnosti centra je velika družbena sprememba, ki se v širši javnosti pogosto opredeljuje  kot  'prehod v družbo znanja'.  Center je naravnan na ugotavljanje socialnih podlag in posledic tega prehoda, kakor tudi na iskanje ustreznih politik in upravljavskih praks, ki ta prehod omogočajo ter odpravljajo njegove nezaželene socialne učinke. Znotraj tega okvira člani Centra preučujejo trg delovne sile, sisteme zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva; na mikro ravni tako dobičkonosne kot druge organizacije; poseben poudarek pa je na medsebojnemu prepletanju in učinkovanju obeh ravni: sistemske in organizacijske.

Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Inovacijska kultura v mednarodni gospodarski družbi

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. april 2017 - 31. marec 2018

Mlada raziskovalka Jasna Mikič

Nosilec projekta: asist. Jasna Mikić | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020

MP/EUROFOUND: EIRO - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - EIRO Network of Correspondents

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. marec 2018 - 28. februar 2019

EU/H2020: GTM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020

MP/ILO: ILO-EC project on Industrial Relations and Inequalities

Nosilec projekta: asist.dr. Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. december 2016

EU/CEDEFOP: Learning Culture in Organisations

Nosilec projekta: prof.dr. Dana Mesner Andolšek | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. oktober 2017