Skoči do osrednje vsebine

Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Vključevanje očetov v družinsko življenje

    S spodbujanjem vključevanja očetov v družinsko življenje vzpostavljamo bolj pravične in kakovostne odnose v zasebnih življenjih, na trgu dela in v celotni družbi. K doseganju tega cilja lahko odločilno prispevajo očetje sami z aktivnim prevzemanjem skrbi za otroke ter delodajalci in delodajalke z ustvarjanjem delovnega okolja, ki ima posluh, razumevanje in spoštovanje do starševstva - ne samo pri ženskah, temveč tudi pri moških.

  • Sindikati in trajnostni prehod

    Sindikati in trajnostni prehod

  • Sindikati in trajnostni prehod

Poročilo o raziskovalnih rezultatih na projektu EMPATH

19. april 2024 | EU in mednarodni pojekti, Projekti, Projektno poročilo

Nov projekt: Stališča do zelenega prehoda: Socialna tveganja in zaslužnost v kontekstu klimatskih sprememb

17. april 2024 | Sodelovanje, EU in mednarodni pojekti, Raziskovanje, Drugi projekti

NOV PROJEKT PROTI NASILJU NA PODLAGI SPOLA

14. december 2023 | EU in mednarodni pojekti, Raziskovanje, Projekti, Povezovanje

Razprava o enakem plačilu za enako delo ob zaključku raziskovalnega projekta STEP

24. november 2023 | EU in mednarodni pojekti, Seminarji in konference, Raziskovanje, Projekti, Vsebinske ugotovitve

Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela gostja v podkastu Inštituta 1. maj

16. oktober 2023 | Premisleki, Mediji, Vsebinske ugotovitve

Na Centru preučujemo delo, ljudi in organizacije. Naš večdisciplinaren tim zanima, kako v sodobni spreminjajoči se ekonomiji in družbi delujejo trgi delovne sile, sistemi zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva, gospodarske, neprofitne in druge organizacije. Sodelujemo z odličnimi raziskovalci in raziskovalkami iz Slovenije in sveta. Kritični smo pri spoznavanju sprememb vezanih sodobne trende digitalizacije in globalizacije. Proučujemo ekonomske neenakosti in ospoljenost dela in ekonomije. Naši znanstveni rezultati imajo veliko praktično vrednost in smo cenjeni kot analitiki in svetovalci v podjetjih in drugih organizacijah, državnim in nevladnim ustanovam v Sloveniji in v mednarodnem okolju.

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2019

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

Analiza lastniških struktur v slovenskem gospodarstvu in potenciala za spodbujanja družbeno-odgovornega lastništva (ALSPDOL)

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 30. september 2025

Analiza lastniških struktur v slovenskem gospodarstvu in potenciala za spodbujanja družbeno-odgovornega lastništva (ALSPDOL)

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2023 - 30. september 2025

CRP V5-2266 S transparentnostjo do enakosti plač po spolu MDDSZ

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

S transparentnostjo do enakosti plač po spolu (STEP)

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2023

MDinGBV: Master's Degree in Gender Based Violence

Vodja projekta na FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. december 2023 - 30. november 2026

GETM4: Global Entrepreneurial Talent Management 4

Vodja projekta na FDV: izr.prof.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. november 2023 - 31. oktober 2027

Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyOes by Addressing Toxic masculinity, patterns and beHaviour

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Jasna Mikić Ljubi | Trajanje projekta: 1. november 2022 - 31. oktober 2024

Personal and household services in Central and Eastern European Countries: Improving working conditions and services through industrial relations

Vodja projekta na FDV: doc.dr. Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. avgust 2022 - 31. julij 2024