Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Vključevanje očetov v družinsko življenje

    S spodbujanjem vključevanja očetov v družinsko življenje vzpostavljamo bolj pravične in kakovostne odnose v zasebnih življenjih, na trgu dela in v celotni družbi. K doseganju tega cilja lahko odločilno prispevajo očetje sami z aktivnim prevzemanjem skrbi za otroke ter delodajalci in delodajalke z ustvarjanjem delovnega okolja, ki ima posluh, razumevanje in spoštovanje do starševstva - ne samo pri ženskah, temveč tudi pri moških.

Temeljni okvir dejavnosti centra je velika družbena sprememba, ki se v širši javnosti pogosto opredeljuje  kot  'prehod v družbo znanja'.  Center je naravnan na ugotavljanje socialnih podlag in posledic tega prehoda, kakor tudi na iskanje ustreznih politik in upravljavskih praks, ki ta prehod omogočajo ter odpravljajo njegove nezaželene socialne učinke. Znotraj tega okvira člani Centra preučujejo trg delovne sile, sisteme zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva; na mikro ravni tako dobičkonosne kot druge organizacije; poseben poudarek pa je na medsebojnemu prepletanju in učinkovanju obeh ravni: sistemske in organizacijske.

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP

Nosilec projekta: redni profesor Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Inovacijska kultura v mednarodni gospodarski družbi

Nosilec projekta: docent Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. april 2017 - 31. marec 2018

Mlada raziskovalka Jasna Mikič

Nosilec projekta: Jasna Mikić | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020

Mladi raziskovalec Marko Hočevar

Nosilec projekta: Marko Hočevar | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2020

MP/ILO: ILO-EC project on Industrial Relations and Inequalities

Nosilec projekta: Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. december 2016

EU/CEDEFOP: Learning Culture in Organisations

Nosilec projekta: izredni profesor Danica Mesner-Andolšek | Trajanje projekta: 1. oktober 2015 - 31. oktober 2017

MP/NFM: ODA - Očetje in delodajalci v akciji

Nosilec projekta: redni profesor Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 31. avgust 2016

MP/NFM: EQPOWEREC - Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu

Nosilec projekta: redni profesor Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Trajanje projekta: 1. februar 2015 - 31. oktober 2016