Skoči do osrednje vsebine

Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Center za proučevanje organizacij in človeških virov

  • Vključevanje očetov v družinsko življenje

    S spodbujanjem vključevanja očetov v družinsko življenje vzpostavljamo bolj pravične in kakovostne odnose v zasebnih življenjih, na trgu dela in v celotni družbi. K doseganju tega cilja lahko odločilno prispevajo očetje sami z aktivnim prevzemanjem skrbi za otroke ter delodajalci in delodajalke z ustvarjanjem delovnega okolja, ki ima posluh, razumevanje in spoštovanje do starševstva - ne samo pri ženskah, temveč tudi pri moških.

Na Centru preučujemo delo, ljudi in organizacije. Naš večdisciplinaren tim zanima, kako v sodobni spreminjajoči se ekonomiji in družbi delujejo trgi delovne sile, sistemi zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva, gospodarske, neprofitne in druge organizacije. Sodelujemo z odličnimi raziskovalci in raziskovalkami iz Slovenije in sveta. Kritični smo pri spoznavanju sprememb vezanih sodobne trende digitalizacije in globalizacije. Proučujemo ekonomske neenakosti in ospoljenost dela in ekonomije. Naši znanstveni rezultati imajo veliko praktično vrednost in smo cenjeni kot analitiki in svetovalci v podjetjih in drugih organizacijah, državnim in nevladnim ustanovam v Sloveniji in v mednarodnem okolju.

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2025

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2019

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Nosilec projekta: prof.dr. Miroslav Stanojević | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

TP Primerjalno pravna analiza dnevnega in tedenskega počitka po koncu dnevnega in tedenskega delovnega časa

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. november 2020

TP Ovrednotenje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2015-2020

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 28. februar 2021

Mladi raziskovalec Tej Gonza

Nosilec projekta: Tej Gonza | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. september 2023

Mlada raziskovalka Barbara Duvnjak

Nosilec projekta: asist. Barbara Duvnjak | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 30. september 2024

MP/EUROFOUND: EIRO - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - EIRO Network of Correspondents

Nosilec projekta: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Trajanje projekta: 1. marec 2018 - 28. februar 2021

EU/H2020: GTM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3

Nosilec projekta: doc.dr. Andrej Kohont | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2020

MP/ILO: ILO-EC project on Industrial Relations and Inequalities

Nosilec projekta: doc.dr. Branko Bembič | Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. december 2016