Srečanje z avstrijskimi partnerji v okviru projekta DETCAREMIX


V Ljubljani smo 18. in 19 junija organizirali 5. sestanek v okviru projekta DETCAREMIX. Dr. Valentina Hlebec vodi multidisciplinarno raziskovalno skupino, kjer poleg FDV sodeluje še IER ter avstrijski European Centre for Social Welfare Policy and Research. S projektom želimo ugotoviti, kako je zagotovljena oskrba starejših, kako se starejši ljudje odločajo za formalno oskrbo ter kako jo povezujejo s neformalno oskrbo. V ta namen bo v projektu uporabljen integrirani raziskovalni model (angl. mixed-methods research design), kjer bodo zbrani kvalitativni podatki z intervjuji ter analizirani sekundarni kvantitativni podatki. Trenutno izvajamo kvalitativni del raziskave, in sicer individualne intervjuje po celi Sloveniji s starejšimi osebami, ki prejemajo formalno oskrbo ter z njihovimi neformalnimi oskrbovalci, odraslimi otroci. Izvedli smo že 34 parov intervjujev z oskrbovanci in oskrbovalci, preostalih 21 parov intervjujev pa bomo opravili v tem in naslednjem mesecu.

Vedno bolje razumevamo proces odločanja za oskrbo na domu s strani zavodov in družinsko oskrbo, ter ovire, ki se pri tem pojavijo. Želimo pa v nadaljevanju ugotoviti tudi, kako se starejši ljudje in njihovi svojci odločajo za oskrbo ter kako jo opravljajo, kdo jim pri tem pomaga in kako to vpliva na kakovost življenja tako starejše osebe kot njihovih družinskih članov. S sestanki vseh partnerjev usklajujemo naša priporočila tako za Slovenijo kot Avstrijo ter upamo na izboljšanje kakovosti življenja ljudi v zrelejših letih v njihovem domačem okolju.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2019 | v kategoriji: Obvestila, Nacionalni programi in projekti