Skoči do osrednje vsebine

Program usposabljanja v okviru projekta CO.S.M.I.C


Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnjakov, da bi lahko pomagali neformalnim oskrbovalcem, je strateško pomembno, saj omogoča prilagajanje storitev in boljše odzivanje na potrebe oskrbovalcev iz migrantskega okolja.

Projekt Cosmic, ki ga financira Erasmus +, je razvil in pilotiral dva večjezična vira, namenjena socialnim in zdravstvenim strokovnjakom, kot so medicinske sestre, socialni delavci, kulturni mediatorji, socialni pedagogi, zdravniki in vsi, ki bi lahko dosegli migrante oskrbovalce.

Cilj je zagotovi bistvene spretnosti in znanja, ki bodo v njihovo delo vključili kulturno perspektivo, in jih usposobiti, da bodo delovali bolj vključujoče in kulturno občutljivo.

Gradivo za usposabljanje vsebuje dvoje:

Zbirko osebnega izobraževanja za strokovnjake, ki je bila uspešno pilotno preizkušena v vseh državah. Vključuje načrte srečanj in vsa gradiva, ki jih trener potrebuje za izvajanje usposabljanja na lokalni ravni. Priročnik je mogoče prenesti z: https://cosmicproject.eu/downloads/  

Spletni tečaj za strokovnjake, ki jim je na voljo za samoučenje. Vključuje multimedijsko poglavje, vire za poglobitev snovi in samouvrstitvene preizkuse za samoevalvacijo pridobljenega znanja. Do e-učenja je mogoče dostopati prek: https://cosmicproject.eu/elearning/

Program koordinira PÅRØRENDEALLIANSEN iz NORVEŠKE in izvaja v partnerstvu s štirimi evropskimi partnericami: ANS in ASSOCIAZIONE C’ENTRO iz ITALIJE, KMOP iz GRČIJE ter UNIVERZA V LJUBLJANI iz SLOVENIJE.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. april 2021 | v kategoriji: Obvestila