Raziskovalci spletnih zdravstvenih skupnosti so se udeležili 17. ESHMS konference


V okviru 17. konference European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS), ki je od 7.-8. junija potekala v Lizboni na Portugalskem, so svoje delo na področju spletnih zdravstvenih skupnosti predstavili raziskovalci izr. prof. dr. Gregor Petrič, izr. prof. dr. Tanja Kamin in asist. Sara Atanasova.

Člana Centra za metodologijo in informatiko (CMI) izr. prof. dr. Gregor Petrič in asist. Sara Atanasova sta v okviru konference organizirala sekcijo Online health communities as new venues of healthcare tensions and paradoxes, namen katere je bilo združiti raziskovalce, ki proučujejo spletne zdravstvene skupnosti v različnih kontekstih in področjih. V okviru sekcije, ki je v času konference imela kar dva časovna termina, je svoje delo z naslovom Beyond individual empowerment: Factors of collective empowerment in online health communities predstavila asist. Sara Atanasova, ki ga je pripravila skupaj z izr. prof. dr. Gregorjem Petričem in izr. prof. dr. Tanjo Kamin. Prav tako je svoj prispevek z naslovom (Dis)empowering communication about post-mortem organ donation in online health communities predstavila tudi izr. prof. dr. Tanja Kamin.

Namen sekcije na temo raziskovanja spletnih zdravstvenih skupnosti je bilo tudi združevanje in mreženje raziskovalcev na področju proučevanja spletnih zdravstvenih skupnosti. V času sekcije se je tako oblikovalo neformalno omrežje raziskovalcev spletnih zdravstvenih skupnosti, ki poleg iz FDV, Univerze v Ljubljani prihajajo iz številnih drugih mednarodnih univerz in institucij: Universidade Nove de Lisboa, Oswaldo Cruz Foundation Brasil, Rutgers State University of New Jersey, University of Nottingham, Monash University, University of Cambridge, University of Buckingham itd.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. junij 2018 | v kategoriji: Obvestila