Izšel je paketek Modified Rand and Wallace Indices (mri)


Izšel je paketek Modified Rand and Wallace Indices (mri), ki je javno dostopen na CRAN (The Comprehensive R Archive Network). Paketek vsebuje funkcije za izračun prilagojenih Randovih in Wallacovih indeksov. Indeksi se uporabljajo za merjenje podobnosti dveh razvrstitev, ki sta dobljeni na dveh neenakih množicah enot z nepraznim presečiščem. Združevanje in deljenje skupin lahko (odvisno od izbranega indeksa) različno vplivata na vrednost indeksa. Indeksi so bili predlagani v članku Cugmas in Ferligoj (2018) v reviji Metodološki zvezki.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. marec 2019 | v kategoriji: Obvestila