Globalne zgradbe in lokalni mehanizmi omrežij prenosa znanja


Nedavno je v reviji PLOS One izšel članek, ki so ga napisali člani Centra za metodologijo in informatiko dr. Marjan Cugmas, dr. Aleš Žiberna in dr. Anuška Ferligoj v sodelovanju z dr. Miho Škerlavajem z Ekonomske fakultete. Članek naslavlja odnos med lokalnimi omrežnimi mehanizmi ter izbranimi globalnimi zgradbami omrežja. Z analizo empiričnih rastočih časovnih omrežij prenosa znanja v slovenskem podjetju so potrdili prisotnost hierarhične zgradbe omrežja, ki nastane iz dveh relativno nepovezanih središčno-perifernih zgradb. Z uporabo pristopov Monte Carlo so pokazali, da bi tovrstna zgradba lahko nastala pod vplivom mehanizmov zaznane vrednosti in mehanizmov zaznanih stroškov.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. februar 2021 | v kategoriji: Obvestila