Doc. dr. Luka Kronegger del projekta STOP, največjega evropskega raziskovalnega projekta, ki proučuje otroško debelost


V začetku junija 2018 je kar 31 raziskovalnih, nevladnih in vladnih organizacij iz dvanajstih držav Evropske Unije v sodelovanju z univerzami iz tujine v Londonu zagnalo STOP, največji evropski raziskovalni projekt proučevanja otroške debelosti, ki je ocenjen na 9,5 milijonov evrov. Projekt STOP financira Evropska komisija v okviru raziskovalnega programa Obzorje 2020 za Trajno varnost hrane. V projekt sta vključena kar dva partnerja iz Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Univerza v Ljubljani s Fakulteto za šport in Fakulteto za družbene vede, s katere sodeluje član CMI doc. dr. Luka Kronegger.

Projekt STOP bo koordinirala raziskovalna skupina iz Imperial College Business School v Londonu, kot partnerji pa bodo sodelovale različne univerze s svojimi raziskovalci, vladne organizacije, mednarodne organizacije (WHO, IARC in OECD), nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zdravjem otrok, pa tudi evropska konzorcija (EIT Health in EIT Food), ki promovirata inovacije v prehranskem in zdravstvenem sektorju. Partnerske organizacije prihajajo iz 12 držav EU, Švice, ZDA in Nove Zelandije. V projektu bo pomemben analitični del igrala tudi analiza omrežij, saj kot je izpostavil doc. dr. Luka Kronegger: »Pri vzpostavljanju, modeliranju in razumevanju delovanja omrežja deležnikov, pomemben doprinos predstavlja uporaba metod za analizo socialnih omrežij, te predstavljajo ogromen potencial za razumevanje odnosov med deležniki in razvoj orodij, ki bi olajšala komunikacijo pri oblikovanju politik in prenos politik v prakso. «


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. junij 2018 | v kategoriji: Obvestila