Skoči do osrednje vsebine

Znanstveni članek: Vpliv značilnosti aspiracijskih referentov na proces prisvajanja novosti


Porabniki se v procesu prisvajanja novosti pogosto obračajo na aspiracijske referente, se pravi tiste posameznike in skupine, ki jih občudujejo in jim želijo pripadati. Čeprav imajo aspiracijski referenti pomembno vlogo pri prisvajanju novosti, pregled literature pokaže pomanjkanje študij, ki bi se osredotočale na preučevanje vpliva različnih lastnosti referentov na porabnikov proces prisvajanja novih izdelkov.

Avtorici Lina Gorjup in doc. dr. Urška Tuškej Lovšin v prispevku preučita, kako različne značilnosti aspiracisjkih referentov, kot so zvezdniki, spletni vplivneži in strokovnjaki, vplivajo na oblikovanje porabnikovih stališč do novosti ter posledično na namero za njihovo prisvojitev. Na podlagi izsledkov kvantitativne raziskave pokažeta, da je doseganje pozitivnega stališča do novosti izredno pomemben cilj, saj močno povečuje namero porabnika za njeno prisvojitev. Na oblikovanje bolj pozitivnega stališča do novosti pa pomembno vplivatata predvsem všečnost referenta in zaupanje referentu. Tudi doseganje identifikacije z referentom je pomembno, saj povečuje tako doseganje bolj pozitivnega stališča do novosti kot tudi namero za njeno prisvojitev.

 

Članek v reviji Akademija MM →

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. december 2023 | v kategoriji: Publikacije