Skoči do osrednje vsebine

Zaključna konferenca TRACeD – Vidiki spletnega nasilja zaradi spola: prepoznava, preprečevanje in načini spoprijemanja s fenomenom


Projekt TRACeD, ki ga sofinancira EU, se je končal z zaključno konferenco, ki je potekala v četrtek, 22. februarja 2024, v hotelu Amalia Athens (Atene, Grčija). Na konferenci so se zbrali deležniki, pristojni organi, strokovnjaki in pravniki s tega področja, da bi razmislili o rezultatih projekta, izmenjali izkušnje in razpravljali o nadaljnjih strategijah za boj proti spletnemu nasilju zaradi spola.

Konferenca se je začela s prisrčno dobrodošlico grške ministrice za socialno kohezijo in družino Sofije Zaharaki, ki je poudarila pomen prednostnega prizadevanja za boj proti spletnemu nasilju zaradi spola ter zagotavljanje zaščite pravic in dostojanstva žensk tako na spletu kot zunaj njega. Elena Kountoura, poslanka Evropskega parlamenta, je poudarila zavezanost Evropske unije spodbujanju enakosti spolov in boju proti spletnemu nasilju s celovitimi političnimi okviri in pobudami za sodelovanje, kot je TRACeD. Alexandra Attalides, poslanka Republike Ciper, je poudarila pomen zakonodajnih ukrepov in čezmejnega sodelovanja pri reševanju kompleksnih izzivov, ki jih predstavlja spletno nasilje, ter spodbujanju kulture spoštovanja in vključevanja na spletu. Phedra Luna Neel (Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike, enota D.3 - Enakost spolov) je poudarila predanost Evropske komisije spodbujanju enakosti spolov s pravnimi instrumenti, kot je direktiva EU, pa tudi s projekti, kot je TRACeD, ter obravnavanjem nastajajočih nevarnosti in varovanjem pravic deklic in žensk v digitalni dobi. Tamara Weingerl Požar, veleposlanica Republike Slovenije, je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja in dialoga pri obravnavi spletnega nasilja zaradi spola ter ponovno potrdila zavezanost Slovenije spodbujanju digitalne varnosti in človekovih pravic, medtem ko je Dr. Jože Ruparčič, namestnik varuha človekovih pravic Republike Slovenije, izpostavil vpliv pandemije na povečanje spletnega nasilja zaradi spola in poudaril pomen skupnih prizadevanj za reševanje tega perečega vprašanja.

Eden od vrhuncev konference je bila predstavitev projektne platforme in izkušenj spletnih varuhov in varuhinj, multidisciplinarne skupine strokovnjakov, ki prek spletnega klepeta za pomoč uporabnikom zagotavljajo podporo in svetovanje.

Na naslednjem sklopu, ki ga je vodila Efthymia Kinna, magistrica psihologije in psihoterapevtka, se je raznolika skupina strokovnjakov poglobila v večplastno naravo nasilja zaradi spola ter razčlenila njegove vzroke in daljnosežne posledice. Matina Papagiannopoulou, znanstvena koordinatorka Nacionalne mreže podpornih struktur Generalnega sekretariata za raziskave enakosti in človekovih pravic - Raziskovalnega centra za enakost spolov (ΚΕΘΙ), je podala vpogled v sistemske strukture, ki ohranjajo takšno nasilje. Catherine Kakoulakis, licencirana pedagoška/šolska psihologinja s Cipra, je osvetlila psihološke razsežnosti in vplive nasilja zaradi spola v izobraževalnih ustanovah. Kelly Ioannou, izvršna direktorica Mednarodnega inštituta za spletno varnost in predavateljica digitalne kriminologije, je ponudila poglede na tehnološke vidike in spletne razsežnosti nasilja zaradi spola. Nazadnje je Maria Stratigaki, profesorica socialne politike na univerzi Panteion in namestnica župana za socialno solidarnost in enakost v občini Atene, poudarila pomen obravnave nasilja zaradi spola s širšega družbenega in političnega vidika.

V zadnjem delu so sodelujoči razpravljali o institucionalnih in pravnih okvirih, povezanih z nasiljem zaradi spola, ter se osredotočili na obstoječe vrzeli in predlagali politične rešitve. Theoni Koufonikolakou, varuhinja človekovih pravic, pristojna za otroke, je ponudila vpogled v mehanizme zaščite, ki so na voljo mladim žrtvam nasilja zaradi spola, in opozorila na področja, ki jih je treba izboljšati. Dr. Argyro Rentzi in Dr. Ilias Maroudas, vodji zasebnega urada generalnega sekretarja za primarno, sekundarno in posebno izobrazbo na ministrstvu za izobraževanje, verske zadeve in šport, sta razpravljala o vlogi izobraževanja pri preprečevanju in obravnavanju nasilja zaradi spola ter predstavila pobude ministrstva za boj proti ustrahovanju in spletnemu nasilju med vrstniki. Foteini Milioni, doktorica prava in direktorica organizacije EPANODOS, je predstavila pravne vidike nasilja zaradi spola ter opisala možne politične ukrepe in zakonodajne reforme za izboljšanje zaščite in podpore žrtvam.

Na koncu lahko povzamemo, da so spoznanja in zaveze, sprejete na teh razpravah, dokaz naše skupne odločenosti za celovito spoprijemanje z nasiljem zaradi spola. Vsi udeleženci so poudarili potrebo po nadaljnjih dejavnostih na področju raziskav, zagovorništva in krepitve zmogljivosti, kakršne so potekale med izvajanjem projekta TRACeD, ter potrebo po skupnih prizadevanjih in sinergijah za odpravljanje vrzeli v znanju, spodbujanje preprečevanja in krepitev podpornih sistemov za žrtve.

Več informacij o projektu in njegovih rezultatih je na voljo na platformi TRACeD.


Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. februar 2024 | v kategoriji: Obvestila