Zaključek testiranja računalniško-podprih vprašalnikov za ESS


Člani in članice Centra za družboslovno informatiko (CDI), Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani, so uspešno zaključili raziskavo, vezano na uporabo računalniško-podprtih vprašalnikov za samoanketiranje v okviru Evropske družboslovne raziskave (European Social Survey, ESS), v sodelovanju z NatCen, National Center for Social Research, in European Social Survey Research Infrastructure Research Consortium (ESS ERIC). Pod vodstvom vodje projekta, izr. prof. dr. Katje Lozar Manfreda, so opravili testiranje vprašalnika na priložnostnem vzorcu oseb, ki niso uporabniki tablic. Cilj projekta je bilo testirati uporabnost in izvedljivost samoanketiranja na tablicah za osebe, ki so sicer izključene iz spletnih anket zaradi neuporabe interneta in/ali mobilnih naprav. Projekt se bo nadaljeval s pilotno študijo na večjem vzorcu udeležencev, s končnim ciljem razviti pristop za vključevanje neuporabnikov interneta v spletne družboslovne ankete. Projekt je financiran s strani European Social Survey ERIC consortium.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. julij 2021 | v kategoriji: Obvestila