Zaključek projekta Odklikni! ter objava gradiv in priročnikov proti spletnemu nasilju nad ženskami in dekleti


Decembra 2019 se je zaključil projekt Odklikni!, ki smo ga izvajali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter UL, Fakulteta za družbene vede, CDI s pridruženimi partnerji Policijo ter Ministrstvom za pravosodje.

Namen projekta Odklikni! je bil doseči večjo ozaveščenost o obstoju ter posledicah spolnih stereotipov in seksizma na spletu, okrepiti znanje mladih, staršev in opazovalcev/opazovalk nasilja glede preprečevanja in ukrepanja v primeru spletnega nasilja ter doseči večjo usposobljenost stroke za preprečevanje, zaščito žrtev in obravnavo povzročiteljev in povzročiteljic ter ustreznejše medijsko poročanje o spletnem nasilju.

V okviru projekta je bila izvedena vrsta aktivnosti, med drugim:

  • 180 delavnic za srednješolce in osnovnošolce, s 3500 udeleženci
  • 3 izobraževanja za pravosodje in policijo
  • 2 izobraževanji za stroko, ki dela z mladimi
  • seminarji za medije, odločevalce
  • raziskava med 5290 osnovnošolci in srednješolci
  • zaključna konferenca z mednarodno udeležbo

Kot rezultat projekta so nastala naslednja gradiva:

Priročnik je namenjen zaposlenim v policiji in pravosodju, ki se pri svojem delu v predkazenskih in kazenskih postopkih srečujejo z oškodovankami, ki so žrtve spletnega nasilja. Poleg predstavitve ustreznih postopkov pri obravnavi spletnega nasilja, smo želeli z njim tudi ozavestiti razumevanje posledic spolnih stereotipov in predsodkov pri obravnavi spletnega nasilja nad ženskami in dekleti ter izpostaviti pomembnost spoštljive obravnave oškodovank, ki so doživele spletno nasilje. Priročnik je bil natisnjen v 1000 izvodih in v decembru 2019 poslan na vse policijske postaje in uprave, tožilstva ter sodišča v Sloveniji.

Priročnik je namenjen šolskim, socialnim ter mladinskim delavkam in delavcem. Vsebuje informacije in pojasnila o oblikah, vzrokih, posledicah in ukrepanju ob spletnem nasilju nad ženskami in dekleti. Glavni cilj priročnika je opremiti stroko z znanji o spletnem nasilju proti ženskam in dekletom z namenom nadaljnjega preventivnega ozaveščanja mladih o tej tematiki. Priročnik je bil natisnjen v 5000 izvodih in poslan na vse slovenske osnovne in srednje šole, dijaške domove, centre za socialno delo ter mladinske in druge nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z žrtvami nasilja.

Učni načrt je namenjen stroki, ki dela z mladimi, predvsem šolskim ter mladinskim delavkam in delavcem. Vsebuje power point prezentacijo ter navodila za izvedbo učne ure in aktivnosti z mladimi za vsako prosojnico posebej.

Namen učnega načrta je usposobiti in opremiti stroko z znanjem in orodji za izvajanje delavnic in pogovor z mladimi o spletnem nasilju zaradi spola, za predajanje znanja mladim o prepoznavanju spletnega nasilja nad ženskami in dekleti in o posledicah takega nasilja, ter nenazadnje tudi za ozaveščanje (potencialnih) udeležencev in udeleženk v spletnem nasilju za pravilno ravnanje pri preprečevanju in pomoči žrtvam.

Poročilo predstavlja rezultate raziskave o spletnem nadlegovanju med mladimi med 13 in 18 let – učenci inu čenkami osnovnih šol (7.-9. razred) ter dijaki in dijakinjami srednjih šol (1.-4. letnik) v Sloveniji.  Raziskava je bila prva večja raziskava s področja spletnega nadlegovanja v Sloveniji.

Vsa gradiva so objavljena tudi na spletni strani: http://odklikni.enakostspolov.si/o-projektu/.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2020 | v kategoriji: Obvestila