Zaključek intervencijske študije o uporabi telemedicinske opreme med pacienti s kronično boleznijo


V letu 2019 je bila v okviru projekta Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja (ARRS: L5-9337, vodja projekta: doc. dr. Andraž Petrovčič, drugi sodelujoči raziskovalci: dr. Vesna Dolničar, dr. Simona Hvalič-Touzery in dr. Katja Prevodnik) uspešno izvedena obsežna intervencijska študija v ZD Trebnje. Namen projekta je razvoj integrirane zdravstvene obravnave in oskrbe kroničnih bolezni z uporabo telemedicine in IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije) ter sistemske podlage za uspešno uvedbo v klinično prakso v Sloveniji. V okviru intervencijske študije so bili zbrani anketni podatki z namenom ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti telemedicinske obravnave kroničnih bolezni na osnovi samoocene pacientov. Raziskavo so izvedli Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, Telekom Slovenije, d.d. in Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Z izrazom »telemedicinska oprema«, ki so jo testirali pacienti, vključeni v intervencijsko študijo, imamo v mislih različne merilne naprave (npr. merilnik krvnega tlaka, glukometer) in komunikacijske pripomočke (tablica z aplikacijo ali mobilna aplikacija na pametnem telefonu) za dvosmerno izmenjavo in prenos podatkov, ki skupaj tvorijo celoto in omogočajo zdravstvenemu osebju spremljanje in zdravljenje pacientov na daljavo. Telemedicinska oprema omogoča številne storitve, ki lahko poenostavijo spremljanje kroničnih bolezni tako zdravstvenemu osebju kot pacientom. Uporaba takšnih storitev lahko bistveno izboljša ne samo zdravstveno oskrbo/obravnavo pacientov, marveč tudi druge vidike kakovosti njihovega življenja.

V študijo je bila vključena zdravstvena ekipa referenčne ambulante in 103 pacienti z diagnosticirano kronično boleznijo (sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija ali obe kronični bolezni). Pacienti so v intervencijski študiji v Zdravstvenem domu Trebnje testirali telemedicinsko opremo, ki jo je zagotavljal Telekom Slovenije. Raziskava je bila opravljena v dveh valih. Prvi val je trajal pet mesecev (od januarja do junija 2019), drugi pa tri mesece (od avgusta do decembra 2019).

Preliminarni rezultati anketnih vprašalnikov, s katerimi smo spremljali prvi val pacientov v okviru intervencijske študije, so bili predstavljeni na Smart Living Forumu v Avstriji (14. 11. 2019). Predstavljeni poster: S. Hvalič-Touzery, V. Dolničar, K. Prevodnik, M. Škafar, A. Petrovčič: The importance of patients' user experience with a telehealth system for their evaluation of its psychosocial impacts. V kratkem bo z vsebino analiz objavljen tudi znanstveni prispevek v zborniku konference.

Študija je podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sklopu projekta L5-9337 (Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja) in programa P5-0399 (Raziskovalni program Internetno raziskovanje).

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. april 2020 | v kategoriji: Obvestila