Skoči do osrednje vsebine

Projekt “Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva”


Center za družboslovno informatiko (CDI) je septembra 2021 pričel z izvajanjem projekta “Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva”. Projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za obdobje dveh let in se uvršča med ciljne raziskovalne projekte. Vodja projekta je prof. dr. Vasja Vehovar.

S hitrim tehnološkim razvojem se tradicionalni načini anketiranja – pisemsko, telefonsko in osebno terensko anketiranje – postopno nadomeščajo s spletnim načinom anketiranja. Pri uveljavitvi spletnega anketiranja imajo pomembno vlogo verjetnostni spletni paneli. Paneli so sestavljeni iz članov, ki za določeno nagrado vnaprej soglašajo z rednim (npr. mesečnim) sodelovanjem v različnih spletnih anketah. Čeprav so se verjetnostni spletni paneli v zadnjih letih hitro razširili v akademskih raziskavah in nekaterih raziskavah za javne naročnike, se v uradni statistiki še niso uveljavili.

Kljub temu so nedavni izzivi v anketnih raziskavah, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, predvsem težave z izvajanjem osebnega terenskega anketiranja, pohitrili proces presojanja primernosti uporabe verjetnostnih spletnih panelov tudi v uradni statistiki. Projekt bo zato preveril potenciale verjetnostnih spletnih panelov za potrebe uradne statistike.

V jedru projekta je primerjava verjetnostnih spletnih panelov na eni in tradicionalnih verjetnostnih anket na drugi strani, in to v kontekstu uradnih anket splošne populacije oseb oziroma gospodinjstev. Kakovostne primerjave zahtevajo natančno opredelitev anketnih napak in stroškov, nato pa tudi integrirano obravnavo za potrebe presojanja in optimizacije. V skladu s tem so glavni cilji projekta naslednji:

1. Izdelati izčrpen in ažuren pregled globalnega stanja problematike v literaturi in tudi v pogledu odgovarjajočih aktivnosti v vodilnih statističnih uradih.

2. Pregledati vsebine oziroma anketna vprašanja, ki so v uradni statistiki primerna za vključitev v tovrsten panel, ter preveriti potencialno sinergijo z ostalimi deležniki javnega sektorja, ki tudi imajo primerne anketne vsebine in podobne interese.

3. Izvesti pilotni verjetnostni spletni panel, ki bo pomagal osvetliti anketne stroške in kakovost statističnih ocen, ter ob tem razviti integrirane primerjalne kriterije vrednotenja kakovosti in stroškov.

4. Izdelati celovito študijo izvedljivosti za vzpostavitev verjetnostnega spletnega panela v uradni statistiki v Sloveniji, ki bo osvetlila vse s tem povezane stroškovne, metodološke, pravne in organizacijske vidike.

Rezultati bodo deležnikom prinesli nova znanja ter aktualno osvetlitev dilem na obravnavanem področju, kar bo osnova tudi za kompetentne odločitve.

Dodatne informacije o projektu se nahajajo tukaj.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. december 2021 | v kategoriji: Obvestila