Skoči do osrednje vsebine

Projekt “Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov”


Center za družboslovno informatiko (CDI) je oktobra 2021 pričel z izvajanjem projekta “Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov”. Projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za obdobje treh let in se uvršča med temeljne raziskovalne projekte. Vodja projekta je prof. dr. Vasja Vehovar.

Zaradi tehnološkega razvoja in naraščajočih stroškov anketnega zbiranja podatkov se raziskovalci na področju družboslovja namesto uporabe tradicionalnih načinov anketiranja (tj. osebne, telefonske, poštne) vedno bolj preusmerjajo v spletne ankete. Posredno je ta prehod izpostavil tudi vse večjo vlogo neverjetnostnih spletnih panelov, kjer so velike skupine anketirancev v zameno za nagrade pripravljene redno sodelovati v anketah. Neverjetnostni spletni paneli so sicer poceni, vendar morda ne predstavljajo najbolje ciljne populacije, kar ogroža znanstvene kriterije in lahko vodi do dvomljivih rezultatov. Da bi se izognili tem težavam, se nekatere vladne in akademske anketne raziskave selijo na bistveno dražje verjetnostne spletne panele, saj standardno statistično sklepanje zahteva verjetnostno vzorčenje.

Znanstvena literatura kaže, da so verjetnostni spletni paneli razmeroma uspešni v primerjavi s tradicionalnimi verjetnostnimi anketami, kar pa ne velja za neverjetnostne spletne panele. Vendar pa tovrstne primerjave običajno upoštevajo le anketne ocene in ignorirajo stroške, zato so nepopolne, saj neverjetnostnih spletnih panelov ne vrednotijo na celovit in ustrezen način. Za obravnavo te raziskovalne vrzeli bo projekt razvil integriran pristop vrednotenja za primerjavo verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov.

Glavni cilji projekta:

1. Opraviti pregled in sintezo preteklih primerjav s poudarkom na kriterijih vrednotenja, ki vključujejo (i) anketne ocene, (ii) stroške in (iii) kakovost odgovorov, pa tudi na značilnosti anket (npr. tematika, značilnosti anketirancev, posebnosti panelov itd.), ki so povezane s temi kriteriji.

2. Razviti nov integriran pristop vrednotenja, ki hkrati zajema vse zgornje tri kriterije vrednotenja verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov.

3. Analizirati razmerje med kriteriji vrednotenja in anketnimi značilnostmi s kombinirano kvalitativno in kvantitativno raziskavo, ki bo izvedena med raziskovalci, ter na tej osnovi oblikovati percepcijski zemljevid pomembnosti različnih vidikov stroškov in napak.

4. Uporabiti integriran pristop vrednotenja v eksperimentalni raziskavi, kjer bodo enaka vprašanja hkrati vstavljena v verjetnostne in v neverjetnostne spletne panele.

Projekt obeta preboj, ki bo raziskovalni skupnosti in drugim deležnikom zagotovil nova znanja ter osvetlitev s tem povezanih dilem in odločitev na področju verjetnostnih in neverjetnostnih panelov.

Dodatne informacije o projektu se nahajajo tukaj.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. december 2021 | v kategoriji: Obvestila