Skoči do osrednje vsebine

Začetek projekta: Ocenjevanje in modeliranje pristranskosti zaradi neodgovorov v verjetnostnih spletnih anketah


Center za družboslovno informatiko (CDI) je začel z izvajanjem temeljnega raziskovalnega projekta Ocenjevanje in modeliranje pristranskosti zaradi neodgovorov v verjetnostnih spletnih anketah pod vodstvom asist. dr. Gregorja Čehovina.

 

Ozadje projekta

Spletne ankete so postale prevladujoč način anketiranja, posebej v kombinaciji z neverjetnostnim vzorčenjem. Predlagani projekt pa obravnava akademske, vladne in druge družboslovne raziskave, ki se opirajo na verjetnostne vzorce s tradicionalnimi načini anketiranja (poštno, telefonsko, osebno terensko), ki prehajajo v spletne ankete verjetnostnih vzorcev (SAVV). V okviru skupne anketne napake so spletne ankete znane po ugodnih merskih lastnostih. Tudi nepokritje je vse manjša težava. Neodgovori torej ostajajo osrednji problem za SAVV.

Rekrutiranje anketirancev v SAVV poteka prek tradicionalnih načinov anketiranja, saj za ankete splošne populacije, ki so osrednji predmet proučevanja projekta, ni seznamov e-poštnih naslovov. Zaradi nižjih stroškov poteka rekrutiranje v SAVV predvsem po pošti (ali po e-pošti, če je mogoče), kar zmanjša stopnje odgovorov, pogosto celo pod 20 %. To je zelo nizko v primerjavi s tradicionalnimi anketami, kjer so 70- ali 80-% stopnje odgovorov predstavljale standard, ki je bil postopoma opuščen (brez večjih utemeljitev). Nizke stopnje odgovora povečujejo nevarnost pristranskosti zaradi neodgovora, kar pomeni, da se lahko ocene iz SAVV opazno razlikujejo od dejanskih vrednosti parametrov, kar ogroža kakovost empiričnih družboslovnih raziskav.

Predhodne evalvacije SAVV so se osredotočale na reprezentativnost kontrolnih spremenljivk (npr. R-indikator) ali mersko enakovrednost. Ni pa bilo sistematičnih evalvacij na ravni vprašanj, ki bi preučile pristranskost zaradi neodgovorov, ki se v SAVV lahko pri nekaterih temah pojavi (npr. revščina), pri drugih pa ne (npr. volitve). Danes nimamo celovitega vpogleda v moderatorje, povezane s to pristranskostjo.

 

Cilji projekta

Osnovni cilj je razložiti in modelirati pristranskost zaradi neodgovorov v SAVV. Osrednje raziskovalno vprašanje je: V katerih okoliščinah se – glede na vpliv pristranskosti zaradi neodgovorov – lahko uporablja SAVV namesto tradicionalnih anket?

Podcilji:

  1. Analizirati in modelirati moderatorje pristranskosti zaradi neodgovorov v SAVV, zlasti stopnjo odgovorov, raziskovalno temo, značilnosti anketirancev ter metodološke posebnosti.
  2. Napovedati pristranskost zaradi neodgovorov v SAVV.
  3. Oceniti pristranskost zaradi neodgovorov v SAVV v kontekstutočnosti in stroškov.

 

Rezultati projekta bodo zagotovili:

  • celovito razlago pristranskosti zaradi neodgovorov v SAVV,
  • smernice za odločanje glede primernosti SAVV za različne cilje v družboslovnih raziskavah,
  • študijo izvedljivosti vzpostavitve samostojnega orodja, ki bi napovedovalo pristranskost v SAVV in s tem dopolnjevalo Survey Quality Predictor (SQP), ki napoveduje merske napake,
  • prispevek k prehodu ESS 2025 na SAVV,
  • pomoč pri implementaciji SAVV v uradnih in akademskih anketah v Sloveniji.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. januar 2024 | v kategoriji: Obvestila