Začetek projekta CYBERSAFE


Decembra 2018 smo na Centru za družboslovno informatiko (CDI) začeli z izvajanjem projekta Cybersafe, ki ga sofinancira Evropska komisija DG JUST / REC (REC-RDAP-GBV-AG-2017). V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 8 evropskih držav: Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (Grčija), International Child Development Initiatives (Nizozemska), Serious Games Interactive (Danska), University of Tartu (Estonija), Women against Violence Europe (Avstrija), Azienda Speciale Retesalute (Italija), Women’s Support and Information Centre (Estonija), Northern Ireland Rape Crisis Association (Velika Britanija), UL, Fakulteta za družbene vede (Slovenija). Partnerji bomo sodelovali v projektu, ki se ukvarja s spletnim nasiljem nad ženskami in dekleti. Gre za delo na porajajočem in še ne v celoti raziskanem vidiku spolnega nasilja. V projektu CYBERSAFE bodo vse aktivnosti usmerjene k sistematičnemu in usklajenemu pristopu reševanja te problematike z vidika spola, z namenom preprečevanja pojava in k spodbujanju sprememb vedenja. V projektu CYBERSAFE bodo razvita inovativna izobraževalna orodja, vključno z izkustvenimi dejavnostmi, kot so igranje vlog in socialna drama ter digitalna resna igra.

Projekt CYBERSAFE deluje v sodelovanju s projektom "CYBERVAW" (EC DG JUST, 2016), ki ga koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, pri katerem UL FDV sodeluje kot partner.

Cilji projekta CYBERSAFE:

• Ustvariti izobraževalno intervencijo, ki spreminja odnos mladostnikov do spletnega nasilja nad ženskami in dekleti (cyber VAWG) in jo lahko uporabimo v vseh evropskih državah.

• Ustvariti digitalno resno igro, ki podpira to intervencijo.

• Obravnavati spletno nasilje nad ženskami in dekleti kot eno od oblik nasilja nad ženskami in dekleti ter razviti spolno občutljiv pristop za preprečevanje le-tega ter spodbujati zdrave odnose in enakost spolov na spletu.

• Razvijati in spodbujati inovativna izkustvena in igriva orodja, ki omogočajo spremembo vedenja med najstniki.

• Omogočiti strokovnjakom, ki delajo z najstniki, voditi in izvajati izobraževalne preventivne programe za preprečevanje spletnega nadlegovanja nad ženskami in dekleti.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. december 2018 | v kategoriji: Obvestila