Skoči do osrednje vsebine

Začetek projekta: Analiza spletnega sovražnega govora in dezinformacij v Sloveniji ter izdelava predloga ukrepov


Center za družboslovno informatiko (CDI) je kot partner začel z izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta Analiza spletnega sovražnega govora in dezinformacij v Sloveniji ter izdelava predloga ukrepov. Na CDI projekt vodi prof. dr. Vasja Vehovar, na Mirovnem inštitutu pa ga koordinira dr. Veronika Bajt. Vloga CDI je predvsem v izvedbi večje anketne raziskave, ki bo osvetlila percepcijo sovražnega govora ter dezinformacij.

 

Ozadje projekta

Širjenje uporabe spleta med aktivno populacijo prinaša številne koristi, hkrati pa odpira vrata za mnoge nove problematike, kot sta sovražni govor (negativna komunikacija, usmerjena proti depriviligiranim skupinam) ter dezinformacije (širjenje napačnih informacij z določenim škodljivim namenom). Na nivoju Slovenije kot tudi Evropske Unije uporabniki spleta prepoznavajo potencialne nevarnosti in podpirajo vzpostavitev enotne EU digitalne agende proti sovražnemu govoru in dezinformacijam.

 

Cilji projekta

Namen projekta je osvetliti aktualne dileme na področju sovražnega govora in dezinformacij v Sloveniji. Nova znanja, ki jih bodo rezultati projekta prinesli deležnikom, bodo predstavljali osnovo za kompetentne odločitve o ukrepih.

Projekt bo potekal v 4 fazah:

  1. pregled virov in zbiranje podatkov, ki vzporedno poteka v 2 smereh:
    a)   sistematični pregled odgovarjajočih virov, aktivnosti in dobrih praks na področju sovražnega govora in dezinformacij v državah EU in izbranih državah zunaj EU,
    b)   pregled in re-analiza preteklih anketnih in drugih raziskav o sovražnem govoru in dezinformacijah v Sloveniji, sistematičen pregled odgovarjajoče empirične literature, izdelava merskega instrumenta ter izvedba in analiza večje (n=3000) anketne raziskave;
  2. identifikacija večdimenzionalnih smeri oziroma področij sovražnega govora in dezinformacij ter izdelava odgovarjajočih predlogov ukrepov ter predlogov za kontinuirano spremljanje obeh področij;
  3. preverjanje ključnih predlogov s pomočjo pilotne ankete in fokusnih skupin;
  4. izdelava dopolnjenih končnih predlogov ukrepov.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. januar 2024 | v kategoriji: Obvestila