Skoči do osrednje vsebine

Uspeh programske skupine Internetno raziskovanje


V okviru razpisa Univerze v Ljubljani za povečanja financiranja raziskovalnih programov ARIS, ki se izvajajo znotraj Univerze v Ljubljani, je bila programska skupina Internetno raziskovanje uvrščena med najuspešnejše skupine in s tem prejela tudi maksimalno možno povečanje sredstev za financiranje.

Programska skupina Centra za družboslovno informatiko pod vodstvom prof. dr. Vasje Vehovarja raziskuje internet kot objekt raziskovanja ter tudi internet kot orodje za družboslovno raziskovanje.

Internet kot objekt raziskovanja pokriva široko raziskovalno področje, v katerem uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) sooblikuje medčloveške odnose in družbene strukture na različnih družbenih področjih (npr. e-zdravje, e-oskrba, e-izobraževanje, e-učenje). Na tem področju se programska skupina osredotočna na naslednje teme:

  • digitalne neenakosti – s poudarkom na preseganju digitalne izključenosti starejših odraslih in uporabnikov z nizkimi IKT veščinami;
  • sprejemanje in posledice uporabe naprednih IKT podpornih tehnologij v zdravstveni in socialni oskrbi za izboljšanje družbene vključenosti in kakovosti življenja različnih skupin prebivalstva v starajoči se družbi;
  • boljši internet in teoretično podprto preprečevanje nelegalnih in škodljivih vsebin na internetu;
  • nadgrajevanje raziskovalnih metod na področju uporabniške izkušnje za oblikovanje bolj dostopnih in uporabniku prijaznih mobilnih in pametnih tehnologij.

Na področju interneta kot raziskovalnega orodja pa programska skupina utrjuje in odkriva znanja o metodah zbiranja podatkov s pomočjo interneta skozi:

  • sistematično proučevanje dejavnikov, ki prispevajo h kakovosti podatkov v spletnih anketah;
  • obravnavo novih izzivov spletnih anket s poudarkom na spletnih panelih in anketah na mobilnih napravah;
  • integracijo strojnega učenja in jezikovnih tehnologij za razvoj vprašalnika in zbiranje podatkov;
  • raziskovanje uporabe parapodatkov (digitalnih sledi) in senzorskih podatkov, zbranih z mobilnimi napravami, za poglobljeno analizo vedenjskih vzorcev posameznikov, vključenih v internetno zbiranje podatkov;
  • proučevanje vloge interneta v e-družboslovju za vključevanje virtualnega sodelovanja v vse faze raziskovalnega procesa.

Vsem članom programske skupine iskreno čestitamo za znanstveno odličnost in uspeh!

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. januar 2024 | v kategoriji: Obvestila