Skoči do osrednje vsebine

Uspešno zaključen mednarodni projekt i-evAALution


31. marca 2021 smo zaključili mednarodni raziskovalni in razvojni projekt i-evAALution. Intervencijska študija v štirih državah (Avstriji, Sloveniji, Italiji in na Nizozemskem) je potekala  v veliki meri v času pandemije Covid-19, kar je vplivalo tudi na samo izvedbo in rezultate študije. Kljub vsemu smo k sodelovanju uspeli pritegniti 303 starejše osebe in 202 svojca.

Cilj projekta je bil omogočiti dostop do inovativnih rešitev za aktivno življenje v okviru obsežne randomizirane študije. V testirani paket pametnih rešitev so bile vključene že obstoječe informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).  Cilj je bil pridobiti dokaze o učinku takšne rešitve na kakovost življenja starejših odraslih, o vplivu na njihove svojce,  o sprejemanju tovrstne tehnologije med uporabniki, cenovni ustreznosti in vrednotenju poslovnega modela AAL paketa pametnih rešitev.

Navajamo le nekaj preliminarnih rezultatov, vabljeni pa ste tudi k ogledu postra s preliminarnimi rezultati:

 • V obdobju petmesečne uporabe paketa pametnih rešitev so bile najpogosteje uporabljene funkcionalnosti ura za klic v sili na domu in izven doma ter upravljanje z lučmi. Uporaba ure za klic v sili na domu se je po letu dni uporabe zmanjšala.
 • Ob prvem anketiranju smo ugotovili pozitivna pričakovanja z vidika uporabnosti, enostavnosti uporabe in učenja ter zadovoljstva s paketom pametnih rešitev.
 • Sprejemanje uporabe paketa pametnih rešitev se je tekom študije povečalo pri vseh udeležencih študije (tako starejših osebah kot njihovih svojcih). Predvidevamo, da je do večjega sprejemanja tovrstne tehnologije privedlo že samo sodelovanje v raziskavi.
 • Vpliv uporabe paketa pametnih rešitev na kakovost življenja:
  • Udeleženci v intervencijski skupini so imeli v primerjavi s kontrolno skupino (to so osebe, ki niso uporabljale paketa pametnih rešitev) tekom celotne študije višji zaznan občutek varnosti in nadzora.
  • Udeleženci, ki so redno uporabljali uro za klic v sili, so imeli tekom študije večji občutek varnosti kot tisti, ki je niso uporabljale redno.
  • Starejše osebe v intervencijski skupini so menile, da so s sodelovanjem v študiji dosegle svoje individualne cilje. Najpogosteje omenjeni cilji so bili: večji občutek varnosti,hitra pomoč, ko je ta potrebna, ohranjanje ali krepitev samostojnosti.
  • Svojci so navedli, da so s sodelovanjem v študiji dosegli svoje individualne cilje, med katerimi je bil najpogosteje omenjen večji občutek varnosti starejše osebe.
 • Ocena pomembnosti posameznih funkcionalnosti paketa pametnih rešitev:
  • Tako s strani starejših oseb kot njihovih svojcev so bile kot najpomembnejše lastnosti paketa pametnih rešitev prepoznane varnost, storitve povezane s tehnologijo in storitve v nujnem primeru.
 • Vpliv pandemije Covid-19:
  • Zaznana kakovost življenja se je zaradi pandemije zmanjšala pri vseh starejših osebah v študiji, kar je najverjetneje močno vplivalo na to, da so bili pozitivni učinki uporabe paketa pametnih rešitev manj vidni.
  • Med pandemijo je bila med starejšimi osebami v naši študiji, na splošno bolj kot pred pandemijo, v uporabi najrazličnejša tehnologija za komunikacijo, pridobivanje informacij in zabavo. To kaže na pomembno vlogo tovrstne tehnologije pri zmanjševanju osamljenosti in občutkov negotovosti.

Projekt je potekal v okviru AAL programa in je bil sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije. Vodilni partner je bila University of Innsbruck,  Avstrija.  Vodja projekta na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je izr. prof. dr. Vesna Dolničar. Glavna raziskovalka na projektu je doc. dr. Simona Hvalič Touzery.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. september 2021 | v kategoriji: Obvestila