Študijska izmenjava v okviru projekta ITHACA s partnerji NHS iz Liverpoola


V decembru smo v okviru projekta InnovaTion in Health And Care for All (ITHACA) pripravili študijski izmenjavi s partnerji NHS iz Liverpoola. Namen izmenjav je bil v prvi vrsti obogatiti in poglobiti akcijske načrte, ki jih pripravljamo vsi partnerji in v katerih popisujemo konkretne rezultate projekta ter rezultate, ki jih nameravamo še doseči. Obe regiji se v akcijskih načrtih osredotočata na uporabo novih tehnologij, ki pacientom omogočajo merjenje vitalnih znakov na daljavo ter nudenje ustreznih informacij in podpore, da lažje upravljajo s svojo boleznijo. Partnerji iz Liverpoola imajo bogate izkušnje pri nudenju e-zdravja v skupnosti, medtem ko je v Sloveniji v ospredju terciar oz. podpora v bolnišnicah, kar predstavlja odlično podlago za medsebojno učenje različnih deležnikov (odločevalcev, zdravnikov, razvijalcev novih tehnologij).  

Študijsko izmenjavo v Liverpoolu smo organizirali 11. decembra 2019, trem članicam projektne skupine iz Fakultete za družbene vede, Centra za družboslovno informatiko (Vesni Dolničar, Lei Lebar in Simoni Hvalič Touzery) se je na poti pridružilo še osem zunanjih sodelujočih iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Telekoma Slovenije, MKS elektronskih sistemov d. o. o. in Inštituta RS za socialno varstvo.

Obisk devetčlanske delegacije iz Liverpoola je potekal 16. 12. 2019. Dogodek smo organizirali skupaj z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani. Po uvodnih nagovorih smo predstavljali kontekst dolgotrajne oskrbe in e-zdravja v Sloveniji, in sicer je Aleš Kenda iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavljal Strategijo aktivnega staranja v povezavi s telemedicino, Vesna Dolničar iz Fakultete za družbene vede, Centra za družboslovno informatiko izzive s področja dolgotrajne oskrbe, Hajdi  Kosednar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa nacionalni pregled e-zdravja in telemedicine v Sloveniji. V nadaljevanju so se predstavitve ožje osredinile na pametne tehnologije na področju zdravstvene in socialne oskrbe, in sicer je Peter Pustatičnik (Telekom Slovenije) predstavljal SMART sistem integriranega zdravja in oskrbe, Gregor Poglajen (Univerzitetni klinični center Ljubljana) pa storitve telemedicine za bolnike s srčnim popuščanjem. Vesna Dolničar je predstavila še rezultate treh ARRS projektov: »Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji«, »Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi«, »Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja«, s poudarkom na vlogi uporabnosti in sprejemljivosti teleoskrbe in telemedicine pri uporabnikih. V tretjem sklopu so predstavniki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (Maja Pušnik Vrčkovnik) in MKS elektronski sistemi d. o. o. (Drago Rudel) predstavili rezultate dobre prakse Cezar. Sledila sta še obisk telemedicinskega centra na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in dvourna razprava med vsemi sodelujočimi.

Poleg širjenja znanja, dobrih praks iz tujine ter povezovanja nacionalnih deležnikov je projekt ITHACA že dosegel tudi praktične implikacije, in sicer je predvsem tesno sodelovanje s partnerji iz NHS vodilo v umestitev ne le e-oskrbe, pač pa tudi e-zdravja v pilotne projekte dolgotrajne oskrbe, v upanju, da tovrstne aktivnosti postanejo tudi del bodočega zakona s tega področja.

Inovativni pristopi so pridobili tudi medijsko pozornost, in sicer so o dogodku med drugimi poročali RTV Slovenija, Večer, 24ur.com, Delo in Siol.net.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. december 2019 | v kategoriji: Obvestila