Sodelovanje na kongresu MI'2018


Članica Centra za družboslovno informatiko (CDI) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Vesna Dolničar, je sodelovala na kongresu Slovenskega društva medicinske informatike, MI'18, ki je med 14. in 16. novembrom potekal v Zrečah.

Vesna Dolničar je sodelovala na okrogli mizi z naslovom »Oskrba kroničnih bolnikov, zdravje in oskrba na daljavo, implantibilne naprave«, ki je potekala v sredo, 14. novembra, popoldan. Na okrogli mizi je predstavila prispevek Ocena stanja pametnega zdravstva in oskrbe v devetih EU regijah: spletna anketa projekta ITHACA. V prispevku, katerega avtorji so člani CDI izr. prof. dr. Vesna Dolničar, Mojca Šetinc, Tomaž Burnik, doc. dr. Simona Hvalič Touzery in doc. dr. Andraž Petrovčič, ter dr. Drago Rudel iz podjetja MKS, so avtorji predstavili cilj, uporabljen pristop in rezultate spletne ankete za oceno stanja na področju pametnega zdravstva in oskrbe, ki je bila razvita pri projektu Interreg Europe ITHACA. Podatki so bili zbrani v decembru 2017 in januarju 2018, v anketi pa je sodelovalo 544 deležnikov iz devetih partnerskih regij. Rezultati so pokazali, da so Baden-Württemberg (Nemčija), País Vasco (Španija) and Sjælland (Danska), regije z največjo podporo politik in najboljšimi podpornimi storitvami za inovacije med vsemi ITHACA regijami. Nouvelle-Aquitaine (Francija), Liverpool City Region (Združeno kraljestvo), Noord Brabant (Nizozemska) imajo močne podporne storitve za inovacije, a slabo podporo politik. Małopolska (Poljska) ima na drugi strani močno podporo politik s šibkimi podpornimi storitvami za inovacije. Slovenija je v najslabšem položaju, saj so pri nas šibke tako podporne storitve za inovacije, kot podpora politik.