Skoči do osrednje vsebine

Rezultati evalvacije pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe


V obdobju 2018–2020 je v Sloveniji potekal projekt Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona za dolgotrajno oskrbo. Aktivnosti so potekale v treh pilotnih okoljih, ki so bila izbrana na javnem razpisu, in sicer v urbanem pilotnem okolju v Celju, semi ruralnem okolju Dravograd in ruralnem pilotnem okolju v Krškem.

Ob tem je Ministrstvo za zdravje RS vzporedno financiralo tudi projekt Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbo. Projekt evalvacije so izvajali Inštitut RS za socialno varstvo, Inštitut za ekonomska raziskovanja in Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (CDI).

Končni cilj evalvacije je bila priprava splošne ocene izvedbe pilotnih projektov, s katerimi so izvajalci pilotnih projektov preizkušali nove metode, postopke, mehanizme in storitve na področju dolgotrajne oskrbe, ter spremljanje njihovih učinkov na ljudi. Ciljne skupine so bili uporabniki in njihovi neformalni oskrbovalci, zaposleni v pilotnih okoljih in drugi deležniki s področja dolgotrajne oskrbe.

V okviru evalvacije je bilo vrednoteno doseganje ciljev, ki so bili definirani z javnim naročilom za izvedbo evalvacije. Na podlagi končne skupne evalvacije so bile naročniku podane utemeljene rešitve v smislu izbora instrumentov in orodij, načrtovanja postopka, izvajanja izobraževanj, novih storitev in koordinirane ter integrirane obravnave, ki bodo pripomogle k oblikovanju ustreznih rešitev na področju integrirane dolgotrajne oskrbe.

Rezultate evalvacije so predstavljeni v znanstveni monografiji ter kratkem strokovnem povzetku. Pri pripravi vsebine monografije in strokovnega povzetka so sodelovale članice CDI Lea Lebar, izr. prof. dr. Vesna Dolničar in doc. dr. Simona Hvalič Touzery.

Monografija in povzetek sta dostopna na spodnjih povezavah:


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. avgust 2022 | v kategoriji: Obvestila