Projekt ReSTI praznuje 1 leto – podatki o dosedanjih aktivnostih


Cilj projekta ReSTI je oblikovanje inovativnega učnega sistema za usposabljanje mladih projektnih vodij na področju družbenih in tehnoloških inovacij v podonavski regiji. V zadnjem četrtletju 2017 smo se projektni partnerji osredotočili na pregled zatečenega stanja znanj projektnega vodenja, kot tudi želja in potreb na tem področju. Pripravili smo prvi koncept za izvedbo predavanj, samo-evaluacijo in povabili k sodelovanju v anketi več kot 100 udeležencev.

V spletni anketi je v Sloveniji sodelovalo 40  udeležencev, večina je bila žensk (29), večina je imela izobrazbeno raven na nivoju doktorata (21), zaposleni pa so bili večinoma v izobraževalnih ustanovah (24). Splošen pregled podanih odgovorov je povedal, da večina ocenjuje svoje znanje projektnega vodenja kot osnovno. Znanja, ki jih ocenjujejo kot najpomembnejša za napredovanje v karieri so:  iskanje in izbira partnerjev ter oblikovanje konzorcija,  financiranje s strani EU, strategije in politike EU. Komunikacija in diseminacija ter upravljanje projektov (vključno z medkulturnim vodenjem ekip). Prevladujoče mnenje o možnostih usposabljanja za projektnega vodjo v Sloveniji je, da je nezadostno in omejeno.

Pozitivno je, da skoraj polovica anketirancev meni, da je v naslednjih 5-10 letih verjetneje, da bo Slovenija izboljšala svoje sedanje zmogljivosti pri vodenju projektov na področju raziskav, razvoja in inovacij.

Poleg anketiranja je bilo povabljenih več kot 70 ljudi za sodelovanje v intervjujih. Vabilo je sprejelo 17 ljudi. Pogovori so potekali v obdobju od novembra 2017 do januarja 2018. Večina vprašanih je bilo moških (12), večina intervjujev je bila izvedena osebno (9). Anketiranci so bili vodje projektov (7 mladih in izkušenih), dva sta predstavljala oblast (vladna služba in ministrstvo), sedem jih je predstavljalo izobraževalne ustanove in tudi organizacija  s sedežem v Bruslju, ki pomaga slovenskim podjetjem v EU (svetovanje in mreženje). Analiza odgovorov pri vseh projektnih partnerjih je v postopku in bo končana do sredine leta 2018.

Istočasno smo izvajali aktivnosti povezane z razvojem kurikulumov za bodoče študente za predmet vodenja projektov. UL je pripravil dva osnutka za dva sklopa v celotnem kurikulumu: "Uvod v PM" in "Upravljanje tveganj". Oba sta bila pripravljena v strukturi opredeljeni na srečanju v Sofiji septembra 2017, ki zajema pristop "petih vrat" [“Five-door-Approach”]  za izvedbo e-predavanja in izvajanje tečaja. Gre za  eksperimentalni pristop razvijalcev kurikuluma z inovativnim pristopom k spletnemu učenju. Pristop temelji na klasični teoriji Kolbovih učnih stilov (Kolb, 1984) in je izveden iz Thiagijevega 4-vratnega pristopa (Thiagi, 2015). Vsak razred ponuja več vstopnih točk za učenje skozi ta vrata: knjižnico (vsebina virov), The Café (interaktivne dejavnosti z drugimi), igrišče (igrivih aktivnosti in iger), gozd (dejavnosti razmišljanja za integracijo učenja), in ocenjevanje (za preizkus ravni pridobljenega znanja in / ali pridobljenih spretnosti).
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. januar 2018 | v kategoriji: Obvestila