Projekt CYBERSAFEMOOC nadaljuje delo projekta ODKLIKNI! in CYBERSAFE


Projekt CYBERSAFEMOOC v okviru ERASMUS + nadaljuje delo projekta ODKLIKNI! in CYBERSAFE in obravnava temo spletnega nadlegovanja nad dekleti, ki je pereč problem v današnji družbi. Gre za kompleksen problem, s katerim mnogi šolski strokovnjaki še niso dovolj seznanjeni in potrebujejo dodatno znanje za uspešnejše spopadanje in reševanje te problematike. Zato smo se odločili, da bomo temo približali z več projektnimi dejavnostmi:

  • raziskava med osnovnimi šolami;
  • razvoj spletnega tečaja za šolske delavce (MOOC) in izobraževalnega gradiva;
  • multiplikativni dogodki za učitelje.

Glavni cilj projekta je združiti mednarodne strokovnjake s področja spletnega nasilja in neenakosti med spoloma, da bi razvili izobraževalno gradivo za šolske delavce in strokovnjake, ki delajo z mladimi, predvsem v osnovnem in nižjem srednješolskem izobraževanju (učenci in dijaki stari 13 - 16 let). V projektu se bomo osredotočili predvsem na naslednje oblike spletnega nasilja nad dekleti: a) izmenjava intimnih slik in/ali video posnetkov brez soglasja, b) izkoriščanje, prisila in grožnje c) neželena seksualizacija in d) spolno ustrahovanje.

Prvi korak v projektu je reprezentativna raziskava med osnovnim šolami (ravnatelji šol) o spletnem nadlegovanju v štirih državah oziroma regijah: Sloveniji, Estoniji, Grčiji in Severni Irski. Z anketo bomo zbrali manjkajoče informacije (npr. kako se šole spopadajo s spletnim nasiljem, ali ga prepoznajo, kje je potreben poudarek itd.), ki bodo ključnega pomena pri razvoju tečaja o spletnem nasilju nad dekleti za šolske strokovnjake. Na podlagi obstoječega znanja, predhodnih izkušenj in rezultatov raziskave bomo razvili učno gradivo in učni načrt za učitelje. V gradivih bo razložen pojav spletnega nasilja nad dekleti, njegovi vzroki in posledice. V okviru projekta bomo razvili tudi izobraževalna orodja za uporabo v razredu, kot so scenariji, kvizi, igre.

V projektu sodelujejo naslednje institucije šestih držav:

  • Slovenija – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Estonija – University of Tartu and Woman's support and information center
  • Grčija - Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy Kai Nomoy Irakleioy
  • Severna Irska – NEXUS – rape and sexual abuse support
  • Nizozemska – International Child Development Iniciatives
  • Danska – Serious  Games Interactive

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. marec 2021 | v kategoriji: Obvestila