Predstavitev rezultatov projektov na 12. svetovni konferenci ISG 2020


Tema dvanajste svetovne gerontehnološke konference je bila »Ukrepi za doseganje boljše kakovosti življenja ter aktivno in zdravo staranje«. Organizatorica spletne konference je bila organizacija International Society for Gerontechnology. Program je vključeval prispevke sodelujočih iz dvajsetih držav, 14 simpozijev, 2 okrogli mizi, 5 vabljenih predavanj, 68 ustnih predstavitev in 57 posterjev. Predstavitve in posterji so pokrivali pet večjih tematskih sklopov: (1) doživljanje zdravja in samospoštovanja, (2) stanovanjska problematika in bivanje, (3) komunikacija in vodenje, (4) mobilnost in transport ter (5) delo in prosti čas. Poleg tega so organizatorji omogočili digitalne predstavitve izdelkov in rešitev.

Na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani smo sodelovali s tremi prispevki, pri čemer smo izvedli dve predstavitvi, pri tretji pa smo sodelovali kot partner v projektu i-evAALution. Prispevki so obravnavali tri teme: psihosocialne učinke uporabe sistema telemonitoringa v telemedicinski obravnavi, psihološke učinke uporabe sistema teleoskrbe v neformalni oskrbi, predstavitev metodološke zasnove projekta i-evAALution ter rezultatov pred-testov.

Spodaj so povezave na izvlečke omenjenih predstavitev:

Prispevki so bili pripravljeni v okviru več projektov (Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja - L5-9337, Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji -  L5-7626, Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi  - J5-1785, Raziskovalni program Internetno raziskovanje), ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. Mednarodni projekt Integrating and evaluating AAL solutions (i-evAALution) je financiran v okviru AAL programa.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. november 2020 | v kategoriji: Obvestila