Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev na mednarodni konferenci AoIR23


Jošt Bartol, član Centra za družboslovno informatiko, se je med 18. in 21. oktobrom udeležil konference Združenja internetnih raziskovalcev (angl. Association of Internet Researchers – AoIR). Na konferenci je predstavil dva izvirna znanstvena prispevka, ki so jih pripravili skupaj s sodelavci dr. Andražem Petrovčičem, dr. Marino Trkman, dr. Bianco C. Reisdorf in dr. Vasjo Vehovarjem: »Antecedents of privacy protection behaviors at the vertical and horizontal levels« in »Testing the role of categorical and resource inequalities in indirect internet uses of older adults: A path analysis«. Povzetki prispevkov bodo objavljeni na https://spir.aoir.org/ojs/index.php/spir/index.

V prvem prispevku, »Antecedents of privacy protection behaviors at the vertical and horizontal levels«, so avtorji analizirali razlike med ljudmi pri zaščiti zasebnosti na internetu v odnosu do institucij (vertikalna raven) in v odnosu do drugih internetnih uporabnikov (horizontalna raven). Ugotovili so, da se moški bolj pogosto zaščitijo pred institucijami, ženske pa pred drugimi uporabniki, starejši pa v primerjavi z mlajšimi manj pogosto zaščitijo svojo zasebnost na internetu. Pomembni dejavniki so bili tudi število uporabljenih družbenih medijev, skrb za informacijsko zasebnost in pismenost o spletni zasebnosti, ki so vsi povečevali zaščito zasebnosti na spletu na obeh ravneh.

V drugem prispevku, »Testing the role of categorical and resource inequalities in indirect internet uses of older adults: A path analysis«, pa so se avtorji osredotočili na posredno uporabo interneta med starejšimi neuporabniki (65 let in več). Pri posredni uporabi interneta (manj) vešči uporabniki ali neuporabniki prosijo druge osebe (tj. internetne posrednike), da izvajajo internetne aktivnosti v njihovem imenu. Z naslombo na teorijo virov in prisvajanja (angl. resources and appropriation theory) so predstavili inovativen model, kjer individualne kategorije (npr. spol, izobrazba) vplivajo na vire (socialni in materialni kapital), slednji pa vplivajo na dostop do internetnih posrednikov in posredno uporaba interneta. Testiranje modela z metodo analize poti je pokazalo, da je teorija virov in prisvajanja uporabna pri razlaganju posredne uporabe interneta. Hkrati je študija pokazala, da so velike razlike v digitalnem udejstvovanju tudi med neuporabniki interneta.

Študija je bila izvedena v okviru doktorskega usposabljanja Jošta Bartola, ki je vključen v program »Mladi raziskovalci« in financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in sofinancirana s strani raziskovalnih projektov J5-2558 (Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših) in V5-2275 (Digitalne neenakosti in starejši odrasli v Sloveniji: evalvacija ukrepov izvedenih v okviru Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti) ter raziskovalnega programa P5-0399 (Raziskovalni program Internetno raziskovanje).

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. november 2023 | v kategoriji: Obvestila