Predstavitev izsledkov raziskav na konferenci CARE


Raziskovalci Centra za družboslovno informatiko (CDI) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani smo v aprilu sodelovali na konferenci CARE: challenges and solutions for a sustainable future. Dogodek, ki se je osredotočal na problematike trajnostne oskrbe, je ponudil prostor za kritične analize, konstruktivne razprave in nadaljnje razmisleke o vsebinah, ki se dotikajo kontekstov oskrbovanja v vsakdanjem življenju. Virtualna konferenca, ki je ponudila kar 3 tedne vsebin in sodelovanja, je potekala v organizaciji raziskovalnega centra CIRCLE (Centre for International Research on Care, Labour and Equalities), ki deluje na Univerzi v Sheffieldu.

Raziskovalci CDI so na dogodku sodelovali z dvema prispevkoma, s katerima so obravnavali relevantni temi psiholoških učinkov uporabe sistema teleoskrbe v neformalni oskrbi in psihosocialnih učinkov uporabe sistema telemedicinske storitve na ravni ambulante družinske medicine:

Prispevki so bili pripravljeni v okviru več projektov: Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja (L5-9337), Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji (L5-7626), Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi (J5-1785), in raziskovalni program Internetno raziskovanje (P5-0399), ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. maj 2021 | v kategoriji: Obvestila