Objavljen nov znanstveni članek v reviji New Media & Society


Dr. Darja Grošelj in dr. Andraž Petrovčič, člana Centra za družboslovno informatiko, FDV UL, sta v soavtorstvu z dr. Bianco C. Reisdorf z Univerze v Severni Karolini, USA, objavila članek z naslovom Going online on behalf of someone else: Characteristics of Internet users who act as proxy users. Članek proučuje posredne uporabnike interneta, to so uporabniki interneta, ki na internetu opravijo kaj namesto oz. v imenu nekoga drugega. Posredni uporabniki so ključni pri vzpostavljanju indirektne rabe interneta za uporabnike po posredniku, t.j. ljudi, ki se znašajo na druge, da namesto njih opravijo kaj na internetu.

Obstoječe raziskave na področju digitalnih neenakosti in posredne rabe interneta so se v veliki meri osredotočale le na uporabnike po posredniku, zato objavljena študija predstavlja prvo poglobljeno kvantitativno analizo značilnosti posrednih uporabnikov ter dejavnikov, ki prispevajo k udejanjanju posredne rabe interneta z njihovega vidika. Rezultati raziskave kažejo, da se je polovica (51 %) uporabnikov interneta v Sloveniji v zadnjem letu znašla v vlogi posrednih uporabnikov in da so najpogostejše posredne rabe interneta iskanje informacij v zvezi z izdelki in storitvami, pošiljanje ali prejemanje elektronske pošte ter naročanje oz. kupovanje izdelkov ali storitev. Z uporabo multivariatne analize pa avtorji ugotavljajo, da uporabniki interneta, ki poročajo večji nabor osebnih, ekonomskih in družbenih rab interneta ter tisti z boljšimi operativnimi veščinami bolj verjetno uporabljajo internet tudi kot posredni uporabniki namesto oz. v imenu nekoga drugega.

Raziskavo je podprla Slovenska raziskovalna agencija (ARRS) (št. projektov L5-9337, Z5-8234 in P5-0399). ARRS je zagotovila tudi sredstva za bilateralno sodelovanje med Centrom za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede in Oddelkom za komunikacijske študije na Univerzi v Severni Karolini, Charlotte (UNCC) (št. projekta BI-US / 18-20-051).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. julij 2020 | v kategoriji: Publikacije