Objavljen nov članek v IEEE Access


Mobilne in vseprisotne tehnologije predstavljajo veliko priložnost za pospešeno vključevanje starejših odraslih v digitalno družbo. Kljub temu pa številne pametne tehnologije zahtevajo visoko raven digitalne pismenosti in spretnosti, da bi bile v celoti uporabne za končne uporabnike. Za preučevanje in oblikovanje učinkovitih ukrepov, katerih namen je povečati vključenost starejših odraslih s pametnimi in mobilnimi tehnologijami, so potrebne veljavne merske lestvice za ocenjevanje uporabnikovih sposobnosti.

Novi prispevek Andraža Petrovčiča, Walterja R. Boota, Tomaža Burnika in Vesne Dolničar se v tem kontekstu ukvarja z validacijo anketne lestvice za ocenjevanje veščin na mobilnih napravah (Mobile Device Proficiency Questionnaire – MDPQ), ki jo je razvil prof. dr. Boot (Florida State University) za samoocenjevanje osmih dimenzij veščin, potrebnih za učinkovito upravljanje mobilnih naprav, kot so pametne ure, pametni telefoni in tablični računalniki, na vzorcu starejših uporabnikov pametnih telefonov (starejših od 60 let). Rezultati študije kažejo, da je MDPQ veljavna lestvica, če se na uporabljene trditve in dimenzije aplicira ustrezne spremembe, ki upoštevajo posebnost starejših uporabnikov pametnih telefonov. Hkrati rezultati kažejo, da vrednost ocen na osnovi MDPQ uspešno napoveduje rezultate udeležencev na testih uporabnosti, s čimer je potrjena ustrezna napovedna veljavnost MDPQ.

Raziskavo je podprla Slovenska raziskovalna agencija (ARRS) (št. projektov L5-9337, J5-1785 in P5-0399). ARRS je zagotovila tudi sredstva za bilateralno sodelovanje med Centrom za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede in Oddelkom za psihologijo na Florida State University (FSU) (št. projekta BI-US / 18-19-051).

V prejšnjih študijah, ki so jih opravili dr. Andraž Petrovčič, dr. Vesna Dolničar in njuni sodelavci, je bila podrobno raziskana vloga mobilnih telefonov v življenju starejših odraslih in njihovo sprejemanje pametnih telefonov. Te objave vključujejo:

  • A. Petrovčič, S. Taipale, A. Rogelj, in V. Dolničar, “Design of mobile phones for older adults: An empirical analysis of design guidelines and checklists for feature phones and smartphones,” Int. J. Hum.–Comput. Interact., vol. 34, no. 3, pp. 251–264, 2018.
  • A. Petrovčič, S. Peek, in V. Dolničar, “Predictors of seniors’ interest in assistive applications on smartphones: Evidence from a population-based survey in Slovenia,” Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 16, no. 9, p. 1623, Maj 2019.
  • A. Petrovčič, M. Šetinc, T. Burnik, in V. Dolničar, “A comparison of the usability of a standard and an age-friendly smartphone launcher: Experimental evidence from usability testing with older adults,” Int. J. Rehabil. Res., vol. 41, no. 4, pp. 337–342, 2018.
  • A. Petrovčič, A. Rogelj, in V. Dolničar, “Smart but not adapted enough: Heuristic evaluation of smartphone launchers with an adapted interface and assistive technologies for older adults,” Comput. Hum. Behav., vol. 79, pp. 123–136, Feb. 2018.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. november 2019 | v kategoriji: Publikacije