Objavljen članek v reviji The Information Society


Epidemija koronavirusne bolezni SARS-CoV-2 (covid 19) je močno izpostavila pomen digitalnih tehnologij za delovanje ne le posameznikov, temveč tudi celotnih družb in institucij, ki zagotavljajo njihovo nemoteno delovanje. Zlasti na področju izobraževanja se je pokazalo, da digitalni razkorak in z njim povezano pomankanje internetnih veščin lahko predstavlja veliko oviro pri vključevanju širše skupine posameznikov v različne oblike učenja na daljavo.

Za zanesljivo merjenje različnih tipov internetnih veščin med internetnimi uporabniki potrebujemo veljavne anketne lestvice. Članek z naslovom »Measuring internet skills in a general population: A large-scale validation of the short Internet Skills Scale in Slovenia« predstavi validacijo anketne lestvice »Internet Skills Scale« (slov. Lestvica internetnih veščin) na podatkih iz Slovenije, s katero so sodelavci Centra za družboslovno informatiko potrdili, da lestvica izkazuje ustrezno interno, diskriminanto in kriterijsko veljavnost. Hkrati so prvič empirično potrdili, da lestvica odraža razumevanje internetnih veščin kot enovitega večrazsežnega teoretskega konstrukta, ki se ga lahko veljavno uporablja za primerjavo stopnje internetnih veščin med mlajšimi in starejšimi uporabniki interneta.

Članek je rezultat raziskovalnih aktivnosti in projektov, ki jih je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Pri objavi je kot soavtor sodeloval tudi prof. dr. Alexander J. A. M. van Deursen (University of Twente), ki je eden vodilnih raziskovalcev digitalnih neenakosti v mednarodnem merilu in eden od soavtorjev omenjene lestvice.

Slovenski prevod Lestvice internetnih veščin


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. januar 2021 | v kategoriji: Publikacije