Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev zaključkov projekta na Statističnem uradu Republike Slovenije


Člani Centra za družboslovno informatiko (CDI) so ob zaključku projekta Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva (ARIS šifra V5-2157, vodja projekta prof. dr. Vasja Vehovar) obiskali Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Plenarne predstavitve, ki je potekala 20. novembra, so se udeležili mag. Apolonija Oblak Flander, vršilka dolžnosti generalnega direktorja SURS, in približno 40 metodologov.

Na obisku so člani CDI izvedli plenarno predstavitev ključnih rezultatov projekta, ki temeljijo na preučevanju potenciala verjetnostnih spletnih panelov v uradni statistiki s poudarkom na stroških in kakovosti podatkov. Pilotni verjetnostni panel v Sloveniji je pokazal določen potencial, a tudi omejitve. Prednosti, ki jih velja izpostaviti so predvsem stroškovni prihranek ter večja hitrost in poenostavitev zbiranja podatkov. Omejitve pa se nanašajo na pristranskost določenih ocen, nepokritje in nizko stopnjo sodelovanja. Kot možne alternative verjetnostnemu spletnemu panelu so bile predlagane strategije, kot je kombinacija spletnega načina s terenskim ali telefonskim anketiranjem.

Projekt V5-2157 je obravnaval verjetnostne spletne panele za anketiranje, kjer gre za verjetnostno izbiro enot v vzorec, enkratno rekrutiranje (osebe podajo vnaprejšnje soglasje za sodelovanje v različnih anketnih raziskavah) ter anketiranje preko spleta. Standardi v uradni statistiki zahtevajo verjetnostne ankete, vendar se verjetnostni spletni paneli v Sloveniji še ne uporabljajo. Projektne aktivnosti za preučitev potenciala tovrstnih panelov so obsegale pregled literature, inventarizacijo anketnih vprašanj, izvedbo pilotnega verjetnostnega spletnega panela in pripravo celovite študije izvedljivosti.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. december 2023 | v kategoriji: Obvestila