Nov znanstveni članek v reviji Sociological Methods & Research


Najpogosteje uporabljeni obliki interpretacij primerjav družboslovnih pojavov v časovni perspektivi sta absolutna in relativna razlika, medtem ko je časovna distanca redkeje uporabljena.

Pred kratkim objavljeni znanstveni članek dr. Katje Prevodnik in prof. dr. Vasje Vehovarja obravnava vprašanje izbora osnovnih primerjalnih mer in poudarja, da je izbor mere in oblike predstavitve izredno pomemben, saj različne mere (formati) lahko sugerirajo različne vsebinske interpretacije. V tem okviru so bili raziskovalci Statističnega urada RS, Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja in raziskovalci in pedagogi, zaposleni na slovenskih univerzah, povabljeni k sodelovanju v eksperimentu z različnimi načini predstavitev podatkov, s katerimi lahko opisujemo spremembe družboslovnih pojavov v času.

Rezultati so pokazali prevladujočo težnjo anketirancev, da so se zanašali na interpretacije, povezane z absolutnimi razlikami, kar je bilo dodatno podkrepljeno z grafičnimi oblikami predstavitev. Predvsem kadar sta relativna razlika ali časovna distanca vsebinsko primernejši za predstavitev primerjav, je torej ključno obliko predstavitve in interpretacije zasnovati posebej pozorno.

Članek " Methodological Issues When Interpreting Changes in Social Phenomena Over Time: Perceptions of Relative Difference, Absolute Difference, and Time Distance " je bil v odprtem dostopu objavljen v reviji Sociological Methods & Research, in je nastal v okviru projektov, ki so prejeli finančno podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (J5-9334, J5-8233 in P5-0399).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. maj 2020 | v kategoriji: Publikacije