Nov članek: Predictors of Seniors’ Interest in Assistive Applications on Smartphones


Pametne telefone se v literaturi pogosto omenja kot neizkoriščeno priložnost, da bi starejše odrasle (bolj in bolje) vključili v svet mobilnega in vseprisotnega računalništva. Zlasti, če bi ponudniki mobilnih storitev vložili več naporov in sredstev v oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij, ki spodbujajo samostojno življenje starejših doma.

Pravkar objavljeni članek dr. Andraža Petrovčiča in dr. Vesne Dolničar (v soavtorstvu z dr. Sebastiaanom Peekom, Univerza v Tilburgu) se zato ukvarja s slabo raziskano temo podpornih aplikacij za starejše na pametnih telefonih. Natančneje, avtorji poskušajo opredeliti vlogo štirih različnih skupin dejavnikov, ki naj bi na osnovi Cycle of Technology Acquirement by Independent-Living Seniors (C-TAILS) modela določali interes starejših odraslih za uporabo treh vrst (zdravstvenih, oskrbovalnih in družabnih) podpornih aplikacij (npr. SOS-gumb, opomniki za zdravila, videoklici) na pametnih telefonih.

Rezultati kažejo, da se starejši prebivalci RS (stari 55 let in več) le zmerno zanimajo za uporabo omenjenih treh vrst podpornih aplikacij. Študija je tudi pokazala, da odnos starejših odraslih do sprejemanja pametnih telefonov, skupaj z njihovimi predhodnimi izkušnjami z mobilnimi telefoni, kot tudi njihove osebne in socialno-ekonomske lastnosti igrajo pomembno vlogo pri določanju ravni njihovega zanimanja za tovrstne aplikacije. Hkrati je prispevek nakazal, da ti dejavniki nimajo enake vloge za vse vrste podpornih aplikaciji; to pomeni, da se na tem področju odpirajo novi raziskovalni izzivi za boljše razumevanje v članku opisanih razlik v pomenu posameznih dejavnikov.

Prostodostopen članek “Predictors of Seniors’ Interest in Assistive Applications on Smartphones: Evidence from a Population-Based Survey in Slovenia” je bil objavljen s finančno podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v posebni številki “Quality of Life: The Interplay between Human Behaviour, Technology and the Environment” ugledne strokovne revije International Journal of Environmental Research and Public Health.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. maj 2019 | v kategoriji: Publikacije