Skoči do osrednje vsebine

Nov članek o posredni uporabi interneta v reviji The Information Society


Čeprav so digitalne storitve po pandemiji COVID-19 postale skoraj vseprisotne, nedavni podatki EUROSTAT-a kažejo, da interneta še vedno ne uporabljajo najbolj izključene skupine ljudi, med katerimi prevladujejo zlasti starejši in nizko izobraženi. Za velik del teh ljudi neuporaba ni posledica lastne »digitalne izbire«, temveč digitalne izključenosti, zato se nekateri neuporabniki pogosto poslužujejo nadomestnih načinov za dostop do informacij in storitev na internetu. Med njimi je zelo pogosta posredna uporaba interneta (angl. proxy internet use), pri kateri neuporabniki prosijo uporabnike, da namesto njih opravijo določene stvari na spletu. Zdi se torej, da lahko z razumevanjem, kako se je z zmanjšanjem števila neuporabnikov ter sprememb v njihovih demografskih in osebnih značilnosti skozi čas spremenila aktivacija uporabe interneta prek posrednikov, pridobimo pomemben vpogled v morebitne ovire, ki otežujejo odpravo digitalnih neenakosti.

S tem namenom je nova izvirna študija skupine raziskovalcev Centra za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (dr. Darja Grošeljdr. Andraž Petrovčičdr. Vesna Dolničar) v sodelovanju z dr. Bianco C. Reisdorf z Univerze Severne Karoline v Charlotte (ZDA) v reviji The Information Society preučevala spremembe v dejavnikih, ki določajo aktivacijo uporabe interneta prek posrednikov skozi čas. Konkretno je študija poskušala odgovoriti na vprašanje, kako se je spremenila vloga sociodemografskih značilnosti in dostopa do družinske opore neuporabnikov interneta kot dejavnikov aktivacije internetnih posrednikov v letih 2009 in 2018. Rezultati multivariatnih analiz na presečnih anketnih podatkih iz dveh reprezentativnih anket, ki so bile v Sloveniji izvedene v razmaku devetih let, so pokazali, da so tako sociodemografske značilnosti neuporabnikov kot tudi njihov dostop do družinske opore sčasoma postali manj pomembni pri aktivaciji internetnih posrednikov. Ker izsledki študije sočasno nakazujejo, da je uporaba interneta prek posrednikov ostala pomemben vir dostopa do interneta za številne neuporabnike, avtorji predlagajo nadaljnje preučevanje omenjenega področja, s ciljem bolj poglobljenega razumevanja vloge posredne uporabe interneta v post-pandemični digitalni družbi.

Študijo je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Z5-8234, J5-2558, P5-0399, BI-US/18-20-051).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. junij 2022 | v kategoriji: Publikacije