Člani CDI s prispevkom sodelovali na konferenci Evropskega sociološkega združenja 2021


Raziskovalna skupina projekta Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših (doc. dr. Andraž Petrovčičdr. Katja Prevodnik in doc. dr. Darja Grošelj) in bilateralnega projekta A multidimensional perspective of gradations in digital inclusion through examining access, motivation, skills, uses and outcomes of online engagement, v okviru katerega doc. dr. Andraž Petrovčič sodeluje z dr. Bianco C. Reisdorf (Department of Communication Studies, University of North Carolina at Charlotte, ZDA), je na 15. konferenci Evropskega sociološkega združenja "Sociološka znanja za alternativne prihodnosti", ki je potekala od 31. avgusta do 3. septembra 2021, predstavila izsledke raziskave v predstavitvi »Does Proxy Internet Use Foster Digital Inclusion?: How Internet Skills Affect Engagement in Proxy Use, Internet Uses and Outcomes«. Predstavitev je potekala v okviru raziskovalne mreže RN18 - Sociologija komunikacij in medijskih raziskav.

Pandemija COVID-19 je poudarila pomen digitalne vključenosti, saj je udeležba v družbi vse bolj odvisna od internetnih tehnologij, zlasti v času pandemije. Ta nenadna družbena sprememba je povečala vrzel med uporabniki in neuporabniki interneta ter poudarila razlike med uporabniki v smislu internetnih veščin, rab in rezultatov. V tem kontekstu je posredna uporaba interneta (PUI) še posebej pomembna. PUI zajema prakse, pri katerih uporabniki opravljajo spletne dejavnosti v imenu drugih, pri čemer ločimo med posrednimi uporabniki interneta (ki izvajajo aktivnosti na internetu za druge) in uporabniki prek posrednika (ki prosijo druge, da za njih nekaj naredijo na internetu).

V analizi je avtorje zanimalo, kako se posredna uporaba interneta vključuje v t.i. zaporedni model digitalnih neenakosti (van Deursen et al., 2017). Z uporabo metode analize strukturnih linearnih enačb so poskušali odgovoriti na vprašanje, ali posredna uporaba interneta igra vlogo mediatorja med internetnimi veščinami in rabami in rezultati. Na podlagi reprezentativnih nacionalnih podatkov iz Slovenije (n=1.047) so avtorji ugotovili pozitivne učinke med operativnimi in ustvarjalnimi veščinami, posredno uporabo interneta, internetnimi rabami in rezultati. Uporabniki interneta z visokimi operativnimi in ustvarjalnimi veščinami, ki so posredni uporabniki za druge, s tem širijo spekter svojih lastnih aktivnosti na spletu in s tem povezane koristi. Nasprotno pa so ustvarjalne veščine negativno povezane z uporabo prek posrednika, ki tudi sicer nima vpliva na internetne rabe in rezultate. Omejene prednosti uporabe interneta preko posrednika so pomembna ugotovitev, zlasti v času pandemije. Fizična razdalja otežuje možnost aktivacije uporabe preko posrednika, hkrati pa imajo posamezniki z nižjim nivojem internetnih veščin le omejene prednosti, če drugi opravljajo naloge na internetu v njihovem imenu.

Študija je podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sklopu projekta J5-2558 (Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših), L5-9337 (Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja) bilateralnega projekta BI/US&18-20-051 A multidimensional perspective of gradations in digital inclusion through examining access, motivation, skills, uses and outcomes of online engagement (Slovenija-ZDA) in programa P5-0399 (Raziskovalni program Internetno raziskovanje).

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. september 2021 | v kategoriji: Obvestila