Člani CDI so organizirali znanstveni panel na konferenci ICA 2021


Raziskovalna skupina projekta Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših (doc. dr. Andraž Petrovčičdr. Katja Prevodnik in doc. dr. Darja Grošelj) in bilateralnega projekta A multidimensional perspective of gradations in digital inclusion through examining access, motivation, skills, uses and outcomes of online engagement, v okviru katerega doc. dr. Andraž Petrovčič sodeluje z dr. Bianco C. Reisdorf (Department of Communication Studies, University of North Carolina at Charlotte, ZDA) je za letno mednarodno konferenco združenja International Communaction Association (ICA) pripravila predlog panela z naslovom The implications of social support in later life for the digital inclusion of older adults, v okviru katerega je združila prispevke mednarodno uveljavljenih raziskovalcev, kot so Anabel Quan-Haase, Barry Wellman, Eszter Hargittai, Teresa Correa in Sheila R. Cotten.

Uveljavljeni avtorji so v mednarodnem interdisciplinarnem panelu predstavili rezultate kvantitativnih in kvalitativnih študij, ki proučujejo vlogo socialne opore v procesih digitalnega vključevanja starejših. Socialna opora zavzema pomembno vlogo pri zagotavljanju dostopa do tehnologije in predstavlja enega izmed ključnih virov motivacije in znanja za izboljševanje digitalnih veščin. V panelu so bili tako predstavljeni najnovejši konceptualni in empirični uvidi v različne dimenzije socialne opore, ki določajo oblike in izide digitalne vključenosti in aktivnosti starejših.

Organizatorji panela so na dogodku sodelovali tudi z lastnim prispevkom Digital gradations in transition from middle to later life: A typology of internet users and their patterns of social support. Na podlagi reprezentativnih nacionalnih podatkov iz raziskave SJM 2018, avtorji v prispevku odgovarjajo na vprašanje, kako so razlike v internetnih veščinah in uporabah med starajočimi se osebami pogojene z dostopnostjo do oblik socialne opore. Na podlagi analiz so bile identificirane 4 skupine uporabnikov interneta, ki potrjujejo, da se s staranjem sicer oži nabor internetnih aktivnosti in nivo internetnih veščin, a socialno-ekonomsko ozadje in viri socialne opore obelodanijo tudi druge razlike med skupinami.

Študija je podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sklopu projekta J5-2558 (Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših), bilateralnega projekta BI/US&18-20-051 A multidimensional perspective of gradations in digital inclusion through examining access, motivation, skills, uses and outcomes of online engagement (Slovenija-ZDA) in programa P5-0399 (Raziskovalni program Internetno raziskovanje).

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. junij 2021 | v kategoriji: Obvestila