Člani CDI objavili prispevek v znanstveni reviji Metodološki zvezki


Asist. Miha Matjašič, dr. Vasja Vehovar in dr. Katja Lozar Manfreda, člani Centra za družboslovno informatiko (CDI), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede so v znanstveni reviji Metodološki zvezki objavili članek z naslovom »Web Survey Paradata on Response Time Outliers: A Systematic Literature Review«.

Članek naslavlja problematiko zajema in analize parapodatkov odzivnega časa (»response time«) – podatki o procesu zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci v zadnjih dveh desetletjih intenzivno uporabljajo za vrednotenje in izboljšanje merskih instrumentov ter za razumevanje vedenja anketirancev pri izpolnjevanju spletnih anket. Članek se osredotoča na pristope za prepoznavanje in analizo odzivnih časov in časovnih odstopanj (»response time outliers«). Predstavlja sistematičen pregled znanstvenih člankov, ki obravnavajo odzivne čase in časovna odstopanja v spletnih anketah. Rezultati kažejo, da kljub obetavnemu potencialu ter kljub zajetnemu številu znanstvenih raziskav, še vedno obstaja velika vrzel pri razumevanju potencialov parapodatkov odzivnega časa. To je predvsem posledica pomanjkanja razumevanja povezave med parapodatki odzivnega časa in kakovostjo odgovorov anketirancev.

Celoten članek je dostopen na spletnem mestu Metodološki zvezki.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. maj 2018 | v kategoriji: Obvestila